ျမိဳ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားၿပီးစီး

0
176

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ခံုတိုင္ေက်းရြာတြင္ ၿမိဳတိုင္္းရင္းသား မ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္ အလံုး ၃၀ မွာၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ၿမိဳတိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စု ၃၀ လူဦးေရ (၂၈၀) အတြက္ ေနအိမ္အလံုး ၃၀ အား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွတဆင့္ UEHRD ေကာ္မတီသို႔ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ လြဲေျပာင္းေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ထုတ္ျပန္သည္။

“ ဒီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပစၥည္းေတြ ေရြ႔ေျပာင္းရတဲ့ အခက္ အခဲေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့အခက္အခဲက ဘာမွမရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကိုု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ လ ၁၄ ရက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေနအိမ္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေနအိမ္မ်ားသည္ steel structure အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္တစ္လံုးအတြက္ ကုန္က်ေငြ ၈၉ သိန္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္အလံုး ၃၀ အတြက္ သိန္း ၂၆၇၀ ခန္႔ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ပံုစံငယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္အတိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ ေနစဥ္အတြင္းလည္း ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေန႔စားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေစခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔က ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ခံုတိုင္ေက်းရြာတြင္ ၿမိဳတိုင္္းရင္းသား မ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္ အလံုး ၃၀ မွာၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ၿမိဳတိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္စု ၃၀ လူဦးေရ (၂၈၀) အတြက္ ေနအိမ္အလံုး ၃၀ အား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွတဆင့္ UEHRD ေကာ္မတီသို႔ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ လြဲေျပာင္းေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း က ထုတ္ျပန္သည္။

“ ဒီတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပစၥည္းေတြ ေရြ႔ေျပာင္းရတဲ့ အခက္ အခဲေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့အခက္အခဲက ဘာမွမရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကိုု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ လ ၁၄ ရက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေနအိမ္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေနအိမ္မ်ားသည္ steel structure အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္တစ္လံုးအတြက္ ကုန္က်ေငြ ၈၉ သိန္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္အလံုး ၃၀ အတြက္ သိန္း ၂၆၇၀ ခန္႔ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ပံုစံငယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ့သည့္အတိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ ေနစဥ္အတြင္းလည္း ေဒသခံရြာသူ ရြာသားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေန႔စားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေစခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔က ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း

Leave a Reply