သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ပံုမွန္အတိုင္းေရျဖန္႕ျဖဴးမည္

0
172

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

မဟာသႀကၤန္ကာလ၌ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရျဖန္႕ျဖဴးမႈကို ယခင္အတိုင္း ပံုမွန္ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ အရင္ကတစ္ရက္ကိုတစ္ႀကိမ္ပဲေပးေပမယ့္ အခုမနက္တစ္ႀကိမ္ညတစ္ႀကိမ္ထပ္ တိုးေပးမယ္။ အလံု ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၊စမ္းေခ်ာင္းကေတာ့ မနက္ပိုင္းတစ္ႀကိမ္ေပါ့ အရင္အတိုင္းပဲ ။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ကိုေတာ့ သူ႕ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပံုမွန္ေရေပးေ၀တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာပဲ ပံုမွန္ေပးသြားမယ္”ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္ သန္႕ရွင္းမႈ)ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန(ေရႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈ) ဌာနပိုက္လိုင္းမ်ားရွိသည့္လမ္းမ်ားတြင္သာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ေရကစားမ႑ပ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၉၅ခုခြင့္ျပဳထားခဲ့ သည္။

“ေရပိုက္လိုင္းရွိတဲ့ေနရာမွာလမ္းေတြမွာပဲ မ႑ပ္ထားဖို႕ကိုအႀကံျပဳထားတယ္ ။ျပည္လမ္းလိုေနရာမ်ိဳးက်ေတာ့ အင္း လ်ားကေနယူသံုးလို႕ရတာေပါ့” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရဆက္သြယ္ကစားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၁၂ထပ္တိုးခ်ဲ႕႐ံုးသစ္တြင္ ယာယီေရဆက္သြယ္ခြင့္ကို သႀကၤန္အႀကိဳေန႕ ေန႕လည္ ၁၂နာရီအထိေလ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တာ ၀န္ခံ၏မွတ္ခ်က္ရယူတင္ျပေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း ၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္း (ကမၻာေအးဘုရားႏွင့္အင္းလ်ားလမ္းၾကား)အၾကားတုိ႕ကို ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေလ်ာက္သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

မဟာသႀကၤန္ကာလ၌ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရျဖန္႕ျဖဴးမႈကို ယခင္အတိုင္း ပံုမွန္ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ အရင္ကတစ္ရက္ကိုတစ္ႀကိမ္ပဲေပးေပမယ့္ အခုမနက္တစ္ႀကိမ္ညတစ္ႀကိမ္ထပ္ တိုးေပးမယ္။ အလံု ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၊စမ္းေခ်ာင္းကေတာ့ မနက္ပိုင္းတစ္ႀကိမ္ေပါ့ အရင္အတိုင္းပဲ ။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ကိုေတာ့ သူ႕ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပံုမွန္ေရေပးေ၀တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာပဲ ပံုမွန္ေပးသြားမယ္”ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္ သန္႕ရွင္းမႈ)ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန(ေရႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈ) ဌာနပိုက္လိုင္းမ်ားရွိသည့္လမ္းမ်ားတြင္သာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ေရကစားမ႑ပ္ႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ ၉၅ခုခြင့္ျပဳထားခဲ့ သည္။

“ေရပိုက္လိုင္းရွိတဲ့ေနရာမွာလမ္းေတြမွာပဲ မ႑ပ္ထားဖို႕ကိုအႀကံျပဳထားတယ္ ။ျပည္လမ္းလိုေနရာမ်ိဳးက်ေတာ့ အင္း လ်ားကေနယူသံုးလို႕ရတာေပါ့” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရဆက္သြယ္ကစားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၁၂ထပ္တိုးခ်ဲ႕႐ံုးသစ္တြင္ ယာယီေရဆက္သြယ္ခြင့္ကို သႀကၤန္အႀကိဳေန႕ ေန႕လည္ ၁၂နာရီအထိေလ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တာ ၀န္ခံ၏မွတ္ခ်က္ရယူတင္ျပေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း ၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္း (ကမၻာေအးဘုရားႏွင့္အင္းလ်ားလမ္းၾကား)အၾကားတုိ႕ကို ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေလ်ာက္သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply