ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ သမၼတေနရာအတြက္ ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္ေန

0
206

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦး၀င္းျမင္႔သည့္ယေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးတာ၀န္မွ အနားယူေၾကာင္း ဒုဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။

ယေန႔ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္လည္း အလုပ္တာ၀န္မွ အနားယူလုိေသာေၾကာင္႔ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ဦး၀င္းျမင္႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦး၀င္းျမင္႔သည့္ယေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးတာ၀န္မွ အနားယူေၾကာင္း ဒုဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။

ယေန႔ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္လည္း အလုပ္တာ၀န္မွ အနားယူလုိေသာေၾကာင္႔ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ဦး၀င္းျမင္႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply