ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတ တာ၀န္ကေန အနားယူသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ အျမင္မ်ား

0
240

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (ယေန႔မွာ ) သမၼတ တာ၀န္ကေန အနားယူႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတ တာ၀န္ကေန အနားယူသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ အျမင္မ်ားကို ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ The Fifth Wave News မွ စုစည္းေမးျမန္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

The Fifth Wave News သတင္းအဖြဲ႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (ယေန႔မွာ ) သမၼတ တာ၀န္ကေန အနားယူႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတ တာ၀န္ကေန အနားယူသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ အျမင္မ်ားကို ပဥၥမလႈိင္းမီဒီယာ The Fifth Wave News မွ စုစည္းေမးျမန္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

The Fifth Wave News သတင္းအဖြဲ႔

ဦးသိန္းညႊန္႔
=================

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠ႒

ဦးထင္ေက်ာ္ကသူ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြ ဖယ္ေပါ့ဗ်ာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရိုးသားမႈရွိတယ္။ မက်န္းမမာတာေတာင္မွ ၂ႏွစ္တိတိတာ၀န္ထမ္းခဲ့တယ္။ ေနာင္တက္မယ့္သမၼတ သည္အေျခခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲတာ၀န္ကို အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အတိုင္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေရြးတဲ့အေပၚမွာၾကည့္ရမွာေပါ့။ သမၼတနဲ႔ပက္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို အေျခခံဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတယ္။ အဲ့ဒီ့ျပဌာန္းခ်က္တဲ႔ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဘယ္သူပဲသမၼတျဖစ္ျဖစ္ သမၼတနဲ႔တကြ သမၼတနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ယူတဲ့သူေတြအားလုံးကအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားဖို႔ လိုတယ္။

ဦးသိန္းညႊန္႔
=================

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠ႒

ဦးထင္ေက်ာ္ကသူ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြ ဖယ္ေပါ့ဗ်ာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရိုးသားမႈရွိတယ္။ မက်န္းမမာတာေတာင္မွ ၂ႏွစ္တိတိတာ၀န္ထမ္းခဲ့တယ္။ ေနာင္တက္မယ့္သမၼတ သည္အေျခခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲတာ၀န္ကို အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အတိုင္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ေရြးတဲ့အေပၚမွာၾကည့္ရမွာေပါ့။ သမၼတနဲ႔ပက္သက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို အေျခခံဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတယ္။ အဲ့ဒီ့ျပဌာန္းခ်က္တဲ႔ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဘယ္သူပဲသမၼတျဖစ္ျဖစ္ သမၼတနဲ႔တကြ သမၼတနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ယူတဲ့သူေတြအားလုံးကအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားဖို႔ လိုတယ္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္း
=======================

ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒

ႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ေျပာေနတာေတာ့ၾကာၿပီ။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္လို႔သိရတယ္။ အရင္ကတည္းကလည္း ျပည္ပေဆးကုသြားေနတယ္။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္တဲ့ အေပၚမွာ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ လက္ရွိမွာလည္း သမၼတ အခန္းက႑သိပ္မရွိဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ အတိုင္ပင္ခံက ပဲ လုပ္ေနတာ။ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ပဲရွိေနတယ္။ ေနာင္ခန္႔မယ့္ သမၼတဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ခြဲၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္မယ့္သူဆိုရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္တည္းသြားေနရတာဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ေနာင္ခန္႕မယ္ သမၼတ ကေတာ့ ျပယုဂ္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးက႑ေတြကို ပံ့ပိုးႏိုင္မယ္သူဆိုရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမယ္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္း
=======================

ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒

ႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ေျပာေနတာေတာ့ၾကာၿပီ။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္လို႔သိရတယ္။ အရင္ကတည္းကလည္း ျပည္ပေဆးကုသြားေနတယ္။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္တဲ့ အေပၚမွာ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ လက္ရွိမွာလည္း သမၼတ အခန္းက႑သိပ္မရွိဘူး။ လက္ရွိမွာေတာ့ အတိုင္ပင္ခံက ပဲ လုပ္ေနတာ။ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ပဲရွိေနတယ္။ ေနာင္ခန္႔မယ့္ သမၼတဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ခြဲၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္မယ့္သူဆိုရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္တည္းသြားေနရတာဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ေနာင္ခန္႕မယ္ သမၼတ ကေတာ့ ျပယုဂ္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးက႑ေတြကို ပံ့ပိုးႏိုင္မယ္သူဆိုရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းမယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
========================
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္းအားစုပါတီ ဥကၠ႒သမၼတႏႈတ္ထြက္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္ တယ္လို႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ကလည္းပဲ က်န္းမာေရးအေျခအေနမေကာင္းဘူးဆိုတာ အေျခ အေန အရပ္ရပ္အရသိေနတာေပါ့။သမၼတ ထြက္တာ က သိပ္ေတာ့မဆန္းပါဘူး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ထြက္တယ္ ဆိုေတာ့ လည္းသူ႔က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္တဲ့အေနနဲ႔ထြက္တာေတာ့လက္ခံရမွာေပါ့ေနာ္ေနာက္သမၼတကလည္းပဲ ထြက္သြားတဲ့ သမၼတလို ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာသိပ္ၿပီးေတာ့သိပ္ထူးျခား တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြရွိမွာ မဟုတ္ဖူးေလ ။ သမၼတေနရာ မွာသမၼတပီပီသသလုပ္ႏိုင္မယ့္ လူမ်ိဳးကိုတင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမွာေပါ့။ ဒါမဟုတ္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို နားေထာင္တဲ့သမၼတ မ်ိဳးတင္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ဥပမာႏိုင္ငံ ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတို႔ အျခားႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတို႔ အေကာင္ ထည္ေဖာ္တဲ့မေဖာ္တဲ့ကိစၥေတြ ေပါ့။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြက သမၼတ အစိုးရကပီပီျပင္ျပင္လုပ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ညီတာေပါ့ အေျခခံဥပေဒကိုပစ္ပယ္လို႔မရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့သမၼတအစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့
အထိေရာက္ေအာင္ေတာ့လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ လိုမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ခက္တာကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မွာဘယ္သူကမ်ားလဲဆိုေတာ့ NLDအမတ္ေတြပဲ မ်ားေနေတာ့ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္းပဲတင္မွာေပါ့ဗ်ာဒါကေတာ့ အမ်ားစု ဆႏၵ ဆိုၿပီးေျပာၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ဟာေရးတင္မွာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ဘယ္သူ႔တင္ပါဘယ္၀ါတင္ပါ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕႔ေရြးခ်ယ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာက လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳက္တဲ့ဟာပဲေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အဓိကေတာ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ၾသဇာအာဏာကိုလက္ခံမယ့္ဟာကိုသမၼတျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲက်ြန္ေတာ္တို႔ထင္ပါတယ္။အဲ့ဒါထက္ပိုၿပီးေတာ့တစ္ျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားရင္ေတာ့အင္မတန္ပဲထူးျခားတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သမၼတ အေျပာင္း အလဲအေပၚမွာသိပ္ၿပီးေတာ့အာရုဏ္မက်ပါဘူး ။တကယ္ပဲႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့သမၼတ လြတ္လပ္တဲ့သမၼတ ထူးခ်ြန္တဲ့သမၼတ သတၱိရွိတဲ့သမၼတ ကိုယ့္ေျခေထာက္ ကိုယ္ရပ္ၿပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခိုင္ခိုင္မာမာလုပ္မယ့္သမၼတမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ပိုၿပီးေတာ့အက်ိဳးရွိမွာေပါ့ဗ်ာ။ေနာက္ကေနၾကိဳးဆြဲထားတဲ့ရုပ္ေသးသမၼတမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ဘာမွအလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
========================
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္းအားစုပါတီ ဥကၠ႒

သမၼတႏႈတ္ထြက္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္ တယ္လို႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ကလည္းပဲ က်န္းမာေရးအေျခအေနမေကာင္းဘူးဆိုတာ အေျခ အေန အရပ္ရပ္အရသိေနတာေပါ့။သမၼတ ထြက္တာ က သိပ္ေတာ့မဆန္းပါဘူး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ထြက္တယ္ ဆိုေတာ့ လည္းသူ႔က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္တဲ့အေနနဲ႔ထြက္တာေတာ့လက္ခံရမွာေပါ့ေနာ္ေနာက္သမၼတကလည္းပဲ ထြက္သြားတဲ့ သမၼတလို ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာသိပ္ၿပီးေတာ့သိပ္ထူးျခား တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြရွိမွာ မဟုတ္ဖူးေလ ။ သမၼတေနရာ မွာသမၼတပီပီသသလုပ္ႏိုင္မယ့္ လူမ်ိဳးကိုတင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမွာေပါ့။ ဒါမဟုတ္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို နားေထာင္တဲ့သမၼတ မ်ိဳးတင္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ဥပမာႏိုင္ငံ ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတို႔ အျခားႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတို႔ အေကာင္ ထည္ေဖာ္တဲ့မေဖာ္တဲ့ကိစၥေတြ ေပါ့။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြက သမၼတ အစိုးရကပီပီျပင္ျပင္လုပ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ညီတာေပါ့ အေျခခံဥပေဒကိုပစ္ပယ္လို႔မရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့သမၼတအစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့
အထိေရာက္ေအာင္ေတာ့လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ လိုမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ခက္တာကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မွာဘယ္သူကမ်ားလဲဆိုေတာ့ NLDအမတ္ေတြပဲ မ်ားေနေတာ့ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္းပဲတင္မွာေပါ့ဗ်ာဒါကေတာ့ အမ်ားစု ဆႏၵ ဆိုၿပီးေျပာၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ဟာေရးတင္မွာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ဘယ္သူ႔တင္ပါဘယ္၀ါတင္ပါ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕႔ေရြးခ်ယ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာက လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳက္တဲ့ဟာပဲေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အဓိကေတာ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ၾသဇာအာဏာကိုလက္ခံမယ့္ဟာကိုသမၼတျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲက်ြန္ေတာ္တို႔ထင္ပါတယ္။အဲ့ဒါထက္ပိုၿပီးေတာ့တစ္ျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားရင္ေတာ့အင္မတန္ပဲထူးျခားတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သမၼတ အေျပာင္း အလဲအေပၚမွာသိပ္ၿပီးေတာ့အာရုဏ္မက်ပါဘူး ။တကယ္ပဲႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့သမၼတ လြတ္လပ္တဲ့သမၼတ ထူးခ်ြန္တဲ့သမၼတ သတၱိရွိတဲ့သမၼတ ကိုယ့္ေျခေထာက္ ကိုယ္ရပ္ၿပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခိုင္ခိုင္မာမာလုပ္မယ့္သမၼတမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ပိုၿပီးေတာ့အက်ိဳးရွိမွာေပါ့ဗ်ာ။ေနာက္ကေနၾကိဳးဆြဲထားတဲ့ရုပ္ေသးသမၼတမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ဘာမွအလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
=====================ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ

ေျပာဖို႔ေတာ့ေစာပါေသးတယ္။ ေဒၚစုဒီေလာက္မည့ံပါဘူး။ သူခိုင္းတာ လုပ္မယ့္သူ၊ သူစိတ္ခ်ရမယ့္သူကို ခန္႔မွာပဲ။ အဲဒါေသခ်ာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရုပ္ျပဆိုေပမယ့္ ေျခဥအရ သမၼတက တာဝန္ယူရတာကိုး။ ဆိုလိုတာက စစ္တပ္ကို သြားဆန္႔က်င္လို႔မရဘူး။ စစ္တပ္ကအေလးျပဳရမွာ သမၼတကို အေလးျပဳရမွာ။ ဆိုေတာ့ ေဒၚစုမညံ့ပါဘူး။ သူနားလည္ပါတယ္။ ေနာက္သမၼတကိုေရြးၿပီးလို႔သာ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္လိုက္တာပါ။ သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္အခါနဲ႔ သူ႔စိတ္တိုင္းက်ေရြးၿပီးမွသာ ဒီလိုလုပ္ရတာ။ သတင္းေတြထြက္ေနတာလည္း ၾကာၿပီ။ ဦးထင္ေက်ာ္ အေနနဲ႔ကလည္း ေနမေကာင္းပံုကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက သူစိတ္ခ်ရမယ့္သူျဖစ္မယ္။ သူ႔ကို ၾသဇာခံတာေပါ့။ သမၼတေနရာယူၿပီး ရုပ္ျပအေနနဲ႔ေနရာတာ လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ သမၼတဆိုေပမယ့္ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာကိုး။ ဦးစန္းယုတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ဆိုေတာ့ ေသခ်ာတာက စိတ္ခ်ရတဲ့ခိုင္းတာလုပ္မယ့္သူပါပဲ။ သိပ္ေတာ့ထူးထူးျခားျခားေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့ အကုန္ျဖစ္ႏိုင္တာခ်ည္းပဲ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း လိုမ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ ျပသနာရွိတာေပါ့။ ေဒၚစုက စစ္တပ္ ကို ဒီေလာက္ႀကီးသြားရန္ရွာမယ္မထင္ဘူး။ စစ္တပ္ကလည္း လက္ခံတဲ့သူနဲ႔ သူ႔စကားနားေထာင္မယ့္သူလည္း ျဖစ္ရမယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါက သဘာဝက်ပါတယ္။ ဦးဝင္းျမင့္တို႔လို လူမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေဒၚစုကို ဒုတိယဘုရားသခင္လို႕ေတာင္ေျပာထားတာပဲ။ သူက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလာက္အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းကို တင္လိုက္ရင္ စစ္တပ္ကို သြားၿပီးရန္ရွာတာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္မွာေပါ့။

ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
=====================ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ

ေျပာဖို႔ေတာ့ေစာပါေသးတယ္။ ေဒၚစုဒီေလာက္မည့ံပါဘူး။ သူခိုင္းတာ လုပ္မယ့္သူ၊ သူစိတ္ခ်ရမယ့္သူကို ခန္႔မွာပဲ။ အဲဒါေသခ်ာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရုပ္ျပဆိုေပမယ့္ ေျခဥအရ သမၼတက တာဝန္ယူရတာကိုး။ ဆိုလိုတာက စစ္တပ္ကို သြားဆန္႔က်င္လို႔မရဘူး။ စစ္တပ္ကအေလးျပဳရမွာ သမၼတကို အေလးျပဳရမွာ။ ဆိုေတာ့ ေဒၚစုမညံ့ပါဘူး။ သူနားလည္ပါတယ္။ ေနာက္သမၼတကိုေရြးၿပီးလို႔သာ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္လိုက္တာပါ။ သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္အခါနဲ႔ သူ႔စိတ္တိုင္းက်ေရြးၿပီးမွသာ ဒီလိုလုပ္ရတာ။ သတင္းေတြထြက္ေနတာလည္း ၾကာၿပီ။ ဦးထင္ေက်ာ္ အေနနဲ႔ကလည္း ေနမေကာင္းပံုကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက သူစိတ္ခ်ရမယ့္သူျဖစ္မယ္။ သူ႔ကို ၾသဇာခံတာေပါ့။ သမၼတေနရာယူၿပီး ရုပ္ျပအေနနဲ႔ေနရာတာ လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ သမၼတဆိုေပမယ့္ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာကိုး။ ဦးစန္းယုတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ဆိုေတာ့ ေသခ်ာတာက စိတ္ခ်ရတဲ့ခိုင္းတာလုပ္မယ့္သူပါပဲ။ သိပ္ေတာ့ထူးထူးျခားျခားေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့ အကုန္ျဖစ္ႏိုင္တာခ်ည္းပဲ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း လိုမ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ ျပသနာရွိတာေပါ့။ ေဒၚစုက စစ္တပ္ ကို ဒီေလာက္ႀကီးသြားရန္ရွာမယ္မထင္ဘူး။ စစ္တပ္ကလည္း လက္ခံတဲ့သူနဲ႔ သူ႔စကားနားေထာင္မယ့္သူလည္း ျဖစ္ရမယ္ လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါက သဘာဝက်ပါတယ္။ ဦးဝင္းျမင့္တို႔လို လူမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေဒၚစုကို ဒုတိယဘုရားသခင္လို႕ေတာင္ေျပာထားတာပဲ။ သူက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလာက္အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းကို တင္လိုက္ရင္ စစ္တပ္ကို သြားၿပီးရန္ရွာတာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္မွာေပါ့။

ဦးသက္လြင္တိုး
======================

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးသာေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳး လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ့္ပညာတတ္ အေတြ႔ အႀကံဳရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ က်န္းမာေရး သက္သာေစဖို႔ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ သမၼတက ကမၻ႔ာမ်က္ႏွာစာမွာေရာ ႏိုင္္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ကိုေရာ တပ္မေတာ္နဲ႔လည္း လက္တြဲညီၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အတြက္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလိုပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္

FWN

ဦးသက္လြင္တိုး
======================

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးသာေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳး လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ့္ပညာတတ္ အေတြ႔ အႀကံဳရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ က်န္းမာေရး သက္သာေစဖို႔ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ သမၼတက ကမၻ႔ာမ်က္ႏွာစာမွာေရာ ႏိုင္္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ကိုေရာ တပ္မေတာ္နဲ႔လည္း လက္တြဲညီၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အတြက္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလိုပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္

FWN

Leave a Reply