အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆပ္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္၌ ဆဌမေျမာက္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြား

0
198

ရွီကာဂို မတ္ ၂၁

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆပ္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕၌ မတ္ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဆ႒မေျမာက္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တကၠဆပ္ရွိ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားအတြင္း ယခုအခ်ိန္အထိ လူႏွစ္ဦးေသဆံုး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေအာ္စတင္ေတာင္ပိုင္း၌ ေပါက္ကဲြ မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံတင္ကုသေပးေနေၾကာင္း ေအာ္စတင္က်န္းမာေရးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂြတ္ဝီလ္ပရဟိတစတိုးဆုိင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေပါက္ကဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လအေစာပိုင္းမွစၿပီး ေအာ္စတင္၌ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္ ၁၉ ရက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ဆန္အန္ေထာ္နီယို အျပင္ဘက္ ခ်ာ့ဇ္ရွိ အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း FedEx ၏ ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရး အလုပ္႐ုံ၌ အထုပ္တစ္ခုေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ အထုပ္ထဲတြင္ သံစမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိသူမရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္သူမ်ားက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါဆယ္ဗံုးမ်ားပါဝင္ေသာ အေစာပိုင္းေပါက္ကဲြမႈမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာ္စတင္ လူေနထုိင္ေသာအရပ္မ်ား၌ အထုပ္ငါးခု၊ ေျခာက္ခုခန္႔ကုိ ဖုံးဝွက္ထားရွိၿပီး ေဖာက္ခဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ရွီကာဂို မတ္ ၂၁

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆပ္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕၌ မတ္ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဆ႒မေျမာက္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

တကၠဆပ္ရွိ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားအတြင္း ယခုအခ်ိန္အထိ လူႏွစ္ဦးေသဆံုး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေအာ္စတင္ေတာင္ပိုင္း၌ ေပါက္ကဲြ မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနဝန္ထမ္းမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံတင္ကုသေပးေနေၾကာင္း ေအာ္စတင္က်န္းမာေရးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂြတ္ဝီလ္ပရဟိတစတိုးဆုိင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေပါက္ကဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လအေစာပိုင္းမွစၿပီး ေအာ္စတင္၌ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္ ၁၉ ရက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ဆန္အန္ေထာ္နီယို အျပင္ဘက္ ခ်ာ့ဇ္ရွိ အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း FedEx ၏ ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိေရး အလုပ္႐ုံ၌ အထုပ္တစ္ခုေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ အထုပ္ထဲတြင္ သံစမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိသူမရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္သူမ်ားက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါဆယ္ဗံုးမ်ားပါဝင္ေသာ အေစာပိုင္းေပါက္ကဲြမႈမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာ္စတင္ လူေနထုိင္ေသာအရပ္မ်ား၌ အထုပ္ငါးခု၊ ေျခာက္ခုခန္႔ကုိ ဖုံးဝွက္ထားရွိၿပီး ေဖာက္ခဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply