ဖိလစ္ပိုင္အလယ္ပိုင္းတြင္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေခ်ာက္ထဲထုိးက်၊ ၁၉ ဦးေသဆံုး

0
145

မနီလာ မတ္ ၂၁

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၌ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားတစ္စီး အရွိန္လြန္ၿပီး ေခ်ာက္တစ္ခုထဲသုိ႔ ထိုးက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မတ္ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာသို႔ထြက္ခြာလာသည့္ ဘတ္စ္ကားသည္ မင္ဒုိ႐ိုကၽြန္းရွိ ေတာင္ေပၚလမ္း၌ လမ္းေခ်ာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူ အီမယ္လ္ဒါတိုလန္တီႏိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ဘတ္စ္ကားထဲမွ ဆဲြထုတ္ခဲ့သည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏နေမာ္နမ့ဲႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကား ေခ်ာက္ထဲသို႔ ထိ္ုးက်သြားျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တိုလန္တီႏိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္မႈႏုိင္ျခင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လမ္းေအာက္ဘက္ ၁၅ မီတာအထိက်ဆင္းသြားေသာ ဘတ္စ္ကားဆီသို႔ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ဆင္းေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မနီလာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၉၅ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ဆာဘဘာယန္ၿမိဳ႕နားတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္၌ ယာဥ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမရွိျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမျပဳျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေျမာက္ပိုင္း၌ ခရီးသည္ျပည့္က်ပ္စြာ တင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေခ်ာက္ထဲထိုးက်မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားငါးဦးအပါအဝင္ လူ ၄၁ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္လည္း ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးတိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ လူ ၃၁ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

မနီလာ မတ္ ၂၁

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၌ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားတစ္စီး အရွိန္လြန္ၿပီး ေခ်ာက္တစ္ခုထဲသုိ႔ ထိုးက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မတ္ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာသို႔ထြက္ခြာလာသည့္ ဘတ္စ္ကားသည္ မင္ဒုိ႐ိုကၽြန္းရွိ ေတာင္ေပၚလမ္း၌ လမ္းေခ်ာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူ အီမယ္လ္ဒါတိုလန္တီႏိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ဘတ္စ္ကားထဲမွ ဆဲြထုတ္ခဲ့သည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏နေမာ္နမ့ဲႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကား ေခ်ာက္ထဲသို႔ ထိ္ုးက်သြားျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တိုလန္တီႏိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္မႈႏုိင္ျခင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လမ္းေအာက္ဘက္ ၁၅ မီတာအထိက်ဆင္းသြားေသာ ဘတ္စ္ကားဆီသို႔ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ဆင္းေနသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မနီလာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၉၅ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ဆာဘဘာယန္ၿမိဳ႕နားတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္၌ ယာဥ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမရွိျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမျပဳျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေျမာက္ပိုင္း၌ ခရီးသည္ျပည့္က်ပ္စြာ တင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ေခ်ာက္ထဲထိုးက်မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားငါးဦးအပါအဝင္ လူ ၄၁ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္လည္း ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးတိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ လူ ၃၁ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply