ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ ၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ေျဖရွင္းေျပာဆုိရန္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္အား ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္ ဖိတ္ၾကား

0
146

ဘရပ္ဆဲစ္ မတ္ ၂၁

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူၿပီး အသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကုိ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္က မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ၂၈ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔သည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကုိ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အန္ေထာ္နီယုိတာယာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီကုိအျမတ္ထုတ္မႈတြင္ ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဥေရာပသား သန္း ၅၀၀ တို႔၏ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေရွ႕တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္သတင္းအခ်က္ အလက္စစ္ေဆးေရးကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး လဲြမွားစြာအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻတစ္ဝန္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

ယင္းေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္တိုင္လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ဘယ္ဂ်ီယံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သလို ဥေရာပလႊတ္ေတာ္၏ ဥေရာပသမဂၢ မွ ၿဗိတိန္ခဲြထြက္မႈ( ဘရက္ဇစ္) ဆိုင္ရာေစ့စပ္ညႇိဳႏႈိင္းသူလည္းျဖစ္သည့္ ေဂးဖာေဟာ့ရွတတ္ကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ “တုိ႔ေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မာ့ဇူကာဘတ္ ဘာေတြေျဖရွင္းေပးမလဲ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈဟာ တကယ့္ျပႆနာႀကီးပဲ” ဟု ဖာေဟာ့ရွတတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရွ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္မႈဆုိ္င္ရာေကာ္မတီက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ုံးသို႔ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢတရားေရးေကာ္မရွင္နာ ဗီရာယို႐ိုဗာကလည္း သတင္း အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈသည္ ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းၿပီး ဝါရွင္တန္ခရီးစဥ္အတြင္း ဇူကာဘတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Cambridge Analytica ၏ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာမ်ားကုိ စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ တရား႐ုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာ္မရွင္နာ အဲလိဇဘက္သ္ဒန္ဟမ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္ေထာင္စုကယ္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ကလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဘရပ္ဆဲစ္ မတ္ ၂၁

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူၿပီး အသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကုိ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္က မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ၂၈ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔သည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ကုိ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အန္ေထာ္နီယုိတာယာနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီကုိအျမတ္ထုတ္မႈတြင္ ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဥေရာပသား သန္း ၅၀၀ တို႔၏ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေရွ႕တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္သတင္းအခ်က္ အလက္စစ္ေဆးေရးကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး လဲြမွားစြာအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻတစ္ဝန္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

ယင္းေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္တိုင္လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ဘယ္ဂ်ီယံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သလို ဥေရာပလႊတ္ေတာ္၏ ဥေရာပသမဂၢ မွ ၿဗိတိန္ခဲြထြက္မႈ( ဘရက္ဇစ္) ဆိုင္ရာေစ့စပ္ညႇိဳႏႈိင္းသူလည္းျဖစ္သည့္ ေဂးဖာေဟာ့ရွတတ္ကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ “တုိ႔ေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မာ့ဇူကာဘတ္ ဘာေတြေျဖရွင္းေပးမလဲ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈဟာ တကယ့္ျပႆနာႀကီးပဲ” ဟု ဖာေဟာ့ရွတတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရွ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္မႈဆုိ္င္ရာေကာ္မတီက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ုံးသို႔ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢတရားေရးေကာ္မရွင္နာ ဗီရာယို႐ိုဗာကလည္း သတင္း အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈသည္ ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္းၿပီး ဝါရွင္တန္ခရီးစဥ္အတြင္း ဇူကာဘတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Cambridge Analytica ၏ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာမ်ားကုိ စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ တရား႐ုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာ္မရွင္နာ အဲလိဇဘက္သ္ဒန္ဟမ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္ေထာင္စုကယ္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ကလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply