၇ရက္အတြင္းအသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မည့္ သမၼတေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အျမင္မ်ား

0
182

ယေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္မွ ရာထူးတာ၀န္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ခဲ႔ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ကုိ ၇ ရက္ အတြင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ ကလည္း ရာထူးတာ၀န္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအသစ္ျဖစ္လာႏုိင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း ပ်ံ႔ႏွံေနခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္ေဆာင္ဖို႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား ယခုကဲ႔သုိ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းထားမႈအား စုစည္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္ စုစည္းတင္ျပသည္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္မွ ရာထူးတာ၀န္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ခဲ႔ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ကုိ ၇ ရက္ အတြင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ ကလည္း ရာထူးတာ၀န္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအသစ္ျဖစ္လာႏုိင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း ပ်ံ႔ႏွံေနခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္ေဆာင္ဖို႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား ယခုကဲ႔သုိ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းထားမႈအား စုစည္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္ စုစည္းတင္ျပသည္။

ဦးေဇာ္မင္း – အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
===============================
( အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒)

မေန႔ညကေတာ့နဲနဲေလးၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ဘူး ထင္ခဲ့တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းၿပီးသြားေတာ့ Confirm ျဖစ္သြားတယ္။ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ အန္ကယ္တို႔အစိုးရအတြက္ေတာ့ သမၼတႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ႏွေျမာစရာေကာင္းတယ္။သမၼတႀကီးက အစိုးရသစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးသမၼတႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Capacity အကုန္လံုးကို ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အလြန္တည္ၿငိမ္ၿပီးေအးခ်မ္း သမၼတႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔အတြက္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ မၾကားခ်င္ ပဲၾကားရတဲ့သတင္းမိ်ဳးပဲ။အဲ့ေတာ့ ေရွ႕ေလ်ာက္ သမၼတႀကီးေနရာ ကို ဆက္ခံ မယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ဘယ္သူဆိုတာေတာ့ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးဘူး။သိလည္းမသိနိုင္ေသးဘူး။ သမၼတႀကီးလို တက္တက္ႀကြႀကြနဲ႔မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ထမ္းေဆာင္နိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုးအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

 

ဦးေဇာ္မင္း – အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
===============================
( အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒)

မေန႔ညကေတာ့နဲနဲေလးၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ဘူး ထင္ခဲ့တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းၿပီးသြားေတာ့ Confirm ျဖစ္သြားတယ္။ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ အန္ကယ္တို႔အစိုးရအတြက္ေတာ့ သမၼတႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ႏွေျမာစရာေကာင္းတယ္။သမၼတႀကီးက အစိုးရသစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးသမၼတႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Capacity အကုန္လံုးကို ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အလြန္တည္ၿငိမ္ၿပီးေအးခ်မ္း သမၼတႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔အတြက္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ မၾကားခ်င္ ပဲၾကားရတဲ့သတင္းမိ်ဳးပဲ။အဲ့ေတာ့ ေရွ႕ေလ်ာက္ သမၼတႀကီးေနရာ ကို ဆက္ခံ မယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ဘယ္သူဆိုတာေတာ့ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ မေျပာနိုင္ေသးဘူး။သိလည္းမသိနိုင္ေသးဘူး။ သမၼတႀကီးလို တက္တက္ႀကြႀကြနဲ႔မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ထမ္းေဆာင္နိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုးအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္ – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
============================

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၶနယ္အမွတ္ ၅ )

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့နဲနဲေလးတန္႔သြားတဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္တက္မယ့္လူကလည္း ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ မသိေသး ဘူးေလ။ဒီေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိနိုင္မယ္လို႔ အေျပာင္းအလဲေပၚမွာေပါ့ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ ႀကိမ္းေသေျပာလို႔ေတာ့မရေသးဘူး။ေကာင္းရင္လည္းေကာင္း
နိုင္မယ္။သို႔မဟုတ္နဲနဲေလးေတာ့ တန္႔သြားတဲ့ သေဘာေလး ေတြႀကံဳေကာင္းႀကံဳေနရတယ္။ေနာက္တက္မဲ့သူက တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေပၚမူတည္ပါတယ္။ ဘာမွေျပာစရာမရွိပဲနဲ႔ လုပ္နိုင္ တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ေကာင္းသြားတာေပါ့ ။ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာတာေပါ့ ဒီထက္ပိုေကာင္းနိုင္ရင္လည္းေကာင္းမယ္။သို႔မဟုတ္ဒီတိုင္းသြားရင္လည္းသြားမယ္ေပါ့။ ဘယ္သူမွန္း မသိေတာ့ ႀကိမ္းေသမေျပာနိုင္ဘူးေလ။

ဦးရဲထြဋ္ – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
============================

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၶနယ္အမွတ္ ၅ )

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့နဲနဲေလးတန္႔သြားတဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္တက္မယ့္လူကလည္း ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ မသိေသး ဘူးေလ။ဒီေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိနိုင္မယ္လို႔ အေျပာင္းအလဲေပၚမွာေပါ့ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ ႀကိမ္းေသေျပာလို႔ေတာ့မရေသးဘူး။ေကာင္းရင္လည္းေကာင္း
နိုင္မယ္။သို႔မဟုတ္နဲနဲေလးေတာ့ တန္႔သြားတဲ့ သေဘာေလး ေတြႀကံဳေကာင္းႀကံဳေနရတယ္။ေနာက္တက္မဲ့သူက တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေပၚမူတည္ပါတယ္။ ဘာမွေျပာစရာမရွိပဲနဲ႔ လုပ္နိုင္ တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ေကာင္းသြားတာေပါ့ ။ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာတာေပါ့ ဒီထက္ပိုေကာင္းနိုင္ရင္လည္းေကာင္းမယ္။သို႔မဟုတ္ဒီတိုင္းသြားရင္လည္းသြားမယ္ေပါ့။ ဘယ္သူမွန္း မသိေတာ့ ႀကိမ္းေသမေျပာနိုင္ဘူးေလ။

ဦးသိန္းထြန္း – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
========================
(ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္)

ဦး၀င္းျမင့္ျဖစ္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ဦး၀င္းျမင္႔ ကလႊတ္ေတာ္မတက္ဘူး။ ဒီေန႔ပဲ ႏႈတ္ထြက္စာတင္တဲ႔ အေၾကာင္းတင္တယ္။ ဦး၀င္းျမင္႔ကလည္း ပထမ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္းက လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ ေတြပဲ။အဲဒီတုန္းက သူက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး။ကၽြန္ေတာ္က ေျမယာေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြဲလုပ္ၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ပဲေလ။ သူက ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဘာပဲ ေျပာေျပာ သူထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားမယ္႔ဟာေတြ ရွိပါတယ္။ သူမွာက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံေတြရွိၿပီး သားပဲေလ။ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာ လႊတ္ေတာ္ပုိင္းကလည္း အစုိးရပုိင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ ပုိင္းကလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ႔ သေဘာရွိတယ္ေလ။ အခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းတုိ႔ အဆုိတုိ႔ ဘာညာလုပ္တဲ႔အခါၾကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရပုိင္းကုိ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိႏုိင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ သမၼတျဖစ္သြားရင္လဲ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က သူရဲ႕အေတြ႔အႀကဳံအရျမင္တယ္။ ဒီလုိပဲ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဒီ ၇ရက္အတြင္းမွာ သမၼတ မရွိပဲ အလုပ္လုပ္လုိ႔ ရတယ္။ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ေယာက္ကလည္းရွိၿပီးသားေလ။ သမၼတရုံး ဆုိတာ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ ရုံးကေန သူ႔လုပ္ငန္း ေတြ သူေဆာင္ရြက္သြားမွာပဲျဖစ္တယ္ေလ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရံုံးတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုံးရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင္႔ ယႏၱယားႀကီးတစ္ခုလုံးပ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရ လုပ္ငန္းေတြက ရပ္တန္႔မသြားပါဘူး။

ဦးသိန္းထြန္း – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
========================
(ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္)

ဦး၀င္းျမင့္ျဖစ္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ဦး၀င္းျမင္႔ ကလႊတ္ေတာ္မတက္ဘူး။ ဒီေန႔ပဲ ႏႈတ္ထြက္စာတင္တဲ႔ အေၾကာင္းတင္တယ္။ ဦး၀င္းျမင္႔ကလည္း ပထမ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္းက လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ ေတြပဲ။အဲဒီတုန္းက သူက တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး။ကၽြန္ေတာ္က ေျမယာေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြဲလုပ္ၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ပဲေလ။ သူက ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဘာပဲ ေျပာေျပာ သူထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားမယ္႔ဟာေတြ ရွိပါတယ္။ သူမွာက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံေတြရွိၿပီး သားပဲေလ။ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဘယ္လုိပဲ ေျပာေျပာ လႊတ္ေတာ္ပုိင္းကလည္း အစုိးရပုိင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ ပုိင္းကလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ႔ သေဘာရွိတယ္ေလ။ အခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းတုိ႔ အဆုိတုိ႔ ဘာညာလုပ္တဲ႔အခါၾကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရပုိင္းကုိ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိႏုိင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ သမၼတျဖစ္သြားရင္လဲ အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က သူရဲ႕အေတြ႔အႀကဳံအရျမင္တယ္။ ဒီလုိပဲ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဒီ ၇ရက္အတြင္းမွာ သမၼတ မရွိပဲ အလုပ္လုပ္လုိ႔ ရတယ္။ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ေယာက္ကလည္းရွိၿပီးသားေလ။ သမၼတရုံး ဆုိတာ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ ရုံးကေန သူ႔လုပ္ငန္း ေတြ သူေဆာင္ရြက္သြားမွာပဲျဖစ္တယ္ေလ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရံုံးတုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုံးရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင္႔ ယႏၱယားႀကီးတစ္ခုလုံးပ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရ လုပ္ငန္းေတြက ရပ္တန္႔မသြားပါဘူး။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
==========================

(ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)

“သမၼတရဲ႕ တာ၀န္ေတြ ၀တၱရားေတြထဲမွာ ပါတဲ့ကိစၥရပ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သမၼတက အစိုးရ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းေက်ာင္းရမွာပဲေလ။ သမၼတျဖစ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ အစိုးရကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ဖုိ႔ေတာ႔ လုိတာေပါ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက ျဖစ္တဲ႔ စီးပြားေရးေပါ့ အဲဒါကုိ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကုိေတာ႔ ကၽြန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဦးေမာ႔လာဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အက်ပ္တည္းေတြကုိ သမၼတအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမွာဆုိတာေတာ႔ ဒါေတြကုိေစာင္႔ၾကည့္ ရမယ့္အေျခအေနေပါ႔။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
========================== 

(ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)

“သမၼတရဲ႕ တာ၀န္ေတြ ၀တၱရားေတြထဲမွာ ပါတဲ့ကိစၥရပ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သမၼတက အစိုးရ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းေက်ာင္းရမွာပဲေလ။ သမၼတျဖစ္ခဲ့ ရင္ေတာ့ အစိုးရကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ဖုိ႔ေတာ႔ လုိတာေပါ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက ျဖစ္တဲ႔ စီးပြားေရးေပါ့ အဲဒါကုိ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကုိေတာ႔ ကၽြန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဦးေမာ႔လာဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အက်ပ္တည္းေတြကုိ သမၼတအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမွာဆုိတာေတာ႔ ဒါေတြကုိေစာင္႔ၾကည့္ ရမယ့္အေျခအေနေပါ႔။

ဦးဘရွိန္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
=============================

(ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးအေပၚေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔ အဖြဲ႔ အစည္းမွာ သြက္သြက္လက္လက္ ထက္ထက္ျမတ္ျမတ္ရွိတဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးလုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကေတာ႔ လူေအးဗ်၊ ဦး၀င္းျမင္႔ကေတာ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာတာဆုိေတာ႔ မတူတာေလးေတြ ကြာဟ ခ်က္ေတြေတာ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျမင္နဲ႔ သာမန္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျမင္ေတြနဲ႔ေတာ႔ မတူဘူးေလ။ ႏုိင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ႔ ေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြရဲ႕ အျမင္က ပုိၿပီးေတာ႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိတက္တယ္ေလ

ဦးဘရွိန္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
=============================

(ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးအေပၚေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔ အဖြဲ႔ အစည္းမွာ သြက္သြက္လက္လက္ ထက္ထက္ျမတ္ျမတ္ရွိတဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးလုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကေတာ႔ လူေအးဗ်၊ ဦး၀င္းျမင္႔ကေတာ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာတာဆုိေတာ႔ မတူတာေလးေတြ ကြာဟ ခ်က္ေတြေတာ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျမင္နဲ႔ သာမန္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျမင္ေတြနဲ႔ေတာ႔ မတူဘူးေလ။ ႏုိင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ႔ ေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြရဲ႕ အျမင္က ပုိၿပီးေတာ႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိတက္တယ္ေလ

Leave a Reply