ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္သည္ အမွားမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ဟု မာ့ဇူကာဘတ္ဝန္ခံ

0
174

ဆန္ဟိုေဆး မတ္ ၂၂

လူမႈမီဒီယာ ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္သည္ အမွားမ်ားစြာကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့မိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ဝန္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ ထရမ့္ ၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လဲြမွားစြာ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဇူကာဘတ္က အထက္ပါအတိုင္း ဝန္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပို႔တင္ၿပီး ဝန္ခံခဲဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈပိုမုိခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ကတိျပဳခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိေနၿပီး ယင္းသုိ႔ တာဝန္ မယူႏုိင္ပါက အသံုးျပဳသူမ်ား၏အက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ရန္ မထိုက္တန္ဟု မွတ္ယူပါေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုိ စတင္ခဲ့တာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ားစြာေကာက္ယူခြင့္ရွိသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အပလီေကး ရွင္း မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေသာ မည္သည့္ အပလီေကးရွင္းကိုမဆို စစ္ေဆးျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ လက္မခံသည့္ အပလီေကးရွင္းဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြျဖဳတ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အလဲြသံုးစားလုပ္ခဲ့သည့္ အပလီေကးရွင္းဖန္တီးသူမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ အလက္ဇႏၵားကိုဂန္ဖန္တီးသည့္ This is Your Digital Life ပေဟဠိကိုသုံးၿပီး ကုိယ့္ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမ်ိဳးအစားကို ရွာေဖြရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ ၂၇၀၀၀၀ ခန္႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အပလီေကးရွင္းသည္ ယင္းပေဟဠိကုိ ေျဖဆိုသူမ်ား၏မိတ္ေဆြမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းႏုိ္င္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ႀကိဳတင္ေတာင္းခံၿပီးမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ စည္းမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမသတ္မွတ္မီအခ်ိန္က Cambridge Analytica သည္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေဟာင္းျဖစ္သလို ဖြင့္ခ် သူလည္း ျဖစ္သည့္ ခရစၥတိုဖာဝိုင္ေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ Cambridge Analytica ကိုေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ယင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ကိုအသံုးျပဳ၍ လူမ်ား၏စိတ္အေျခအေနကိုမွတ္တမ္းတင္ကာ ထရမ့္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ဝိုင္ေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္မႈကုိ ၎တို႔က ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီအႀကီး အကဲ အလက္ဇႏၵားနစ္က ေျပာဆုိခဲဲ့သည္ကုိ ခ်န္္နယ္ ၄ ႐ုပ္သံလိုင္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ နစ္သည္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆန္ဟိုေဆး မတ္ ၂၂

လူမႈမီဒီယာ ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္သည္ အမွားမ်ားစြာကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့မိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ဝန္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ ထရမ့္ ၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လဲြမွားစြာ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဇူကာဘတ္က အထက္ပါအတိုင္း ဝန္ခံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပို႔တင္ၿပီး ဝန္ခံခဲဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈပိုမုိခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ကတိျပဳခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိေနၿပီး ယင္းသုိ႔ တာဝန္ မယူႏုိင္ပါက အသံုးျပဳသူမ်ား၏အက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ရန္ မထိုက္တန္ဟု မွတ္ယူပါေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုိ စတင္ခဲ့တာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ားစြာေကာက္ယူခြင့္ရွိသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အပလီေကး ရွင္း မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေသာ မည္သည့္ အပလီေကးရွင္းကိုမဆို စစ္ေဆးျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ လက္မခံသည့္ အပလီေကးရွင္းဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြျဖဳတ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အလဲြသံုးစားလုပ္ခဲ့သည့္ အပလီေကးရွင္းဖန္တီးသူမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကိမ္းဘရစ္ဂ်္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ အလက္ဇႏၵားကိုဂန္ဖန္တီးသည့္ This is Your Digital Life ပေဟဠိကိုသုံးၿပီး ကုိယ့္ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမ်ိဳးအစားကို ရွာေဖြရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ ၂၇၀၀၀၀ ခန္႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အပလီေကးရွင္းသည္ ယင္းပေဟဠိကုိ ေျဖဆိုသူမ်ား၏မိတ္ေဆြမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းႏုိ္င္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ႀကိဳတင္ေတာင္းခံၿပီးမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ စည္းမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမသတ္မွတ္မီအခ်ိန္က Cambridge Analytica သည္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တုိ႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေဟာင္းျဖစ္သလို ဖြင့္ခ် သူလည္း ျဖစ္သည့္ ခရစၥတိုဖာဝိုင္ေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ Cambridge Analytica ကိုေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ယင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ကိုအသံုးျပဳ၍ လူမ်ား၏စိတ္အေျခအေနကိုမွတ္တမ္းတင္ကာ ထရမ့္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ဝိုင္ေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္မႈကုိ ၎တို႔က ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီအႀကီး အကဲ အလက္ဇႏၵားနစ္က ေျပာဆုိခဲဲ့သည္ကုိ ခ်န္္နယ္ ၄ ႐ုပ္သံလိုင္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ နစ္သည္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply