အစၥေရးစစ္သားကို ပါး႐ိုက္မႈေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ပါလက္စတုိင္း မိန္းကေလး ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လခ်မွတ္ခံရ

0
197

ဂါဇာစီးတီး မတ္ ၂၂

အစၥေရးကသိမ္းပိုက္ထားသည့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသ၌ အစၥေရး စစ္သားတစ္ဦးကုိ ပါး႐ိုက္ခဲ့သည့္ ပါလက္စတိုင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။

အာမတ္တာမီမီသည္ စဲြဆုိခံရသည့္ ျပစ္မႈ ၁၂ မႈအနက္ ေလးမႈကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တာမီမီသည္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ရွီကယ္ ၅၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၄၄၀ ) ကုိေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ တာမီမီက အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခရွိ၏ ၎၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ အစၥေရးစစ္သားႏွစ္ဦးကို ရင္ဆုိင္ၿပီး ပါး႐ိုက္ခဲ့ပံုကုိ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

တာမီမီ၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရေသာ ကာလကိုပါ ျပစ္ဒဏ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္မႈအရ ၎သည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ၎၏ေရွ႕ေန ဂါဘီလက္စ္ကီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ တာမီမီသည္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအတြက္ အစၥေရး၏က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ သေကၤတျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစၥေရးႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကမူ တာမီမီ သည္ လူသိမ်ားေစေရးအတြက္ ျပႆနာရွာသူသာျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခဲ့သည္။

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသရွိ အိုဖာစစ္ခံု႐ုံး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တာမီမီအား တံခါးပိတ္႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ တာမီမီ၏ေရွ႕ေနက ႐ုံးေတာ္ သို႔ အမ်ားျပည္သူကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးကမူ အသက္မျပည့္ေသးသူ၏အက်ိဳးအတြက္ ကင္မရာျဖင့္ သာ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာမတ္တာမီမီသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္မႈတစ္မႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္မႈႏွင့္ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွစ္မႈတို႔ကုိက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု လက္စ္ကီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံခါးပိတ္႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ မွ်တေသာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈကုိရရွိမည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ နာဘီဆာလာေက်းရြာရွိ ၎တို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ စစ္သားႏွစ္ဦးကို ရင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ တာမီမီကို မိခင္ျဖစ္သူ နာရီမန္က ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ နာရီမန္တာမီမီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပား၏ ၾကည့့္ရႈျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ တာမီမီကို အစၥေရး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။

မိခင္ျဖစ္သူသည္လည္း လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျဖစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ သားခ်င္း ႏိုယူသည္လည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ မႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဂါဇာစီးတီး မတ္ ၂၂

အစၥေရးကသိမ္းပိုက္ထားသည့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသ၌ အစၥေရး စစ္သားတစ္ဦးကုိ ပါး႐ိုက္ခဲ့သည့္ ပါလက္စတိုင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသည္။

အာမတ္တာမီမီသည္ စဲြဆုိခံရသည့္ ျပစ္မႈ ၁၂ မႈအနက္ ေလးမႈကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တာမီမီသည္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ရွီကယ္ ၅၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၄၄၀ ) ကုိေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ ရွစ္လက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ တာမီမီက အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခရွိ၏ ၎၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ အစၥေရးစစ္သားႏွစ္ဦးကို ရင္ဆုိင္ၿပီး ပါး႐ိုက္ခဲ့ပံုကုိ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

တာမီမီ၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရေသာ ကာလကိုပါ ျပစ္ဒဏ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္မႈအရ ၎သည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ၎၏ေရွ႕ေန ဂါဘီလက္စ္ကီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ တာမီမီသည္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားအတြက္ အစၥေရး၏က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ သေကၤတျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစၥေရးႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကမူ တာမီမီ သည္ လူသိမ်ားေစေရးအတြက္ ျပႆနာရွာသူသာျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခဲ့သည္။

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေဒသရွိ အိုဖာစစ္ခံု႐ုံး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တာမီမီအား တံခါးပိတ္႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ တာမီမီ၏ေရွ႕ေနက ႐ုံးေတာ္ သို႔ အမ်ားျပည္သူကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးကမူ အသက္မျပည့္ေသးသူ၏အက်ိဳးအတြက္ ကင္မရာျဖင့္ သာ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာမတ္တာမီမီသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္မႈတစ္မႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္မႈႏွင့္ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈႏွစ္မႈတို႔ကုိက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု လက္စ္ကီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တံခါးပိတ္႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ မွ်တေသာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈကုိရရွိမည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ နာဘီဆာလာေက်းရြာရွိ ၎တို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ စစ္သားႏွစ္ဦးကို ရင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ တာမီမီကို မိခင္ျဖစ္သူ နာရီမန္က ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ နာရီမန္တာမီမီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပား၏ ၾကည့့္ရႈျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ တာမီမီကို အစၥေရး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။

မိခင္ျဖစ္သူသည္လည္း လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျဖစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ သားခ်င္း ႏိုယူသည္လည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ မႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply