တီဘီေရာဂါ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏႈန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သာလြန္ေန

0
191

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တီဘီေရာဂါကုသေပ်ာက္ကင္းႏႈန္းတြင္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အျခားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ကုသေပ်ာက္ကင္းမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါေဆးဝါး ကုသႏိုင္မႈတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သာလြန္ေနေၾကာင္း ေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါ အထူးကုေဆးရုံႀကီးမွသိရသည္။

တီဘီေရာဂါကို ကုသရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ေရာဂါျဖစ္ ဖူး၍ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက တီဘီေဆးကို ၈လၾကာေပးၿပီး ကုသရမည္ျဖစ္ကာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးလ ၂၀ မွ အမ်ားဆုံး၂၄ လ အထိ တီဘီေဆးေပးကုသေၾကာင္း သိရသည္။

“တီဘီေရာဂါကျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာသလား၊ ေလ်ာ့က်သြားသလား ဆိုတာ ေျပာရရင္ေတာ့ ဂရပ္နဲ႔ေဖာ္ျပရင္ တန္းေနပါတယ္။ က်တဲ့ဘက္ေတာ့ တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေရာက္လာပါၿပီ”ဟုေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီးမွ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသႏၲာမႊန္းက ေျပာသည္။

တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ Dr. Robert kochကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း တြင္ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို မတ္လအတြင္းက်င္းပေလ့ ရွိသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႔တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ”တီဘီကင္းစင္ကမာၻသို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေရွ႕ေဆာင္လို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ၾကစို႔” ဟူ၍ျဖစ္ကာ ယေန႔ မတ္လ၂၂ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီး၌ တီဘီေရာဂါလူနာမ်ားႏွင့္ လူနာရွင္မိသားစုမ်ားကို ေရာဂါအေၾကာင္းက်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပေပးခဲ့သည္။

“ဒီေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲက လူနာနဲ႔ လူနာမိသားစုဝင္ေတြကို အသိပညာေပးတာျဖစ္ၿပီး လူေတြအေနနဲ႔ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္ဆိုရင္ စည္းကမ္းတက် ပါးစပ္အုပ္ၿပီးဆိုးၾကပါ။ ကိုယ့္မွာ ေရာဂါပိုးရွိေနရင္ မဆင္မျခင္ေခ်ာင္းဆိုးလို႔ ေဘးကလူကူးသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဂရုစိုက္ ေနထိုင္ၾကပါ”ဟုေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသႏၲာမႊန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေအာင္ဆန္းတီဘီေရာဂါ အထူးကုေဆးရုံႀကီး၌ စိုးရိမ္ရေသာ ရိုးရိုးတီဘီ လူနာမ်ား ေဆးအသစ္ စတိုက္ရသည့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ လူနာမ်ားစုစုေပါင္း လူနာ ၁၃၅ဦး တက္ေရာက္ ကုသလ်ွက္ရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၂ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တီဘီေရာဂါကုသေပ်ာက္ကင္းႏႈန္းတြင္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အျခားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ကုသေပ်ာက္ကင္းမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါေဆးဝါး ကုသႏိုင္မႈတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ သာလြန္ေနေၾကာင္း ေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါ အထူးကုေဆးရုံႀကီးမွသိရသည္။

တီဘီေရာဂါကို ကုသရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ေရာဂါျဖစ္ ဖူး၍ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက တီဘီေဆးကို ၈လၾကာေပးၿပီး ကုသရမည္ျဖစ္ကာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီျဖစ္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးလ ၂၀ မွ အမ်ားဆုံး၂၄ လ အထိ တီဘီေဆးေပးကုသေၾကာင္း သိရသည္။

“တီဘီေရာဂါကျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာသလား၊ ေလ်ာ့က်သြားသလား ဆိုတာ ေျပာရရင္ေတာ့ ဂရပ္နဲ႔ေဖာ္ျပရင္ တန္းေနပါတယ္။ က်တဲ့ဘက္ေတာ့ တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေရာက္လာပါၿပီ”ဟုေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီးမွ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသႏၲာမႊန္းက ေျပာသည္။

တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ Dr. Robert kochကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း တြင္ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို မတ္လအတြင္းက်င္းပေလ့ ရွိသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႔တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ”တီဘီကင္းစင္ကမာၻသို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေရွ႕ေဆာင္လို႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ၾကစို႔” ဟူ၍ျဖစ္ကာ ယေန႔ မတ္လ၂၂ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆန္း တီဘီေရာဂါအထူးကုေဆးရုံႀကီး၌ တီဘီေရာဂါလူနာမ်ားႏွင့္ လူနာရွင္မိသားစုမ်ားကို ေရာဂါအေၾကာင္းက်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပေပးခဲ့သည္။

“ဒီေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲက လူနာနဲ႔ လူနာမိသားစုဝင္ေတြကို အသိပညာေပးတာျဖစ္ၿပီး လူေတြအေနနဲ႔ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္ဆိုရင္ စည္းကမ္းတက် ပါးစပ္အုပ္ၿပီးဆိုးၾကပါ။ ကိုယ့္မွာ ေရာဂါပိုးရွိေနရင္ မဆင္မျခင္ေခ်ာင္းဆိုးလို႔ ေဘးကလူကူးသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဂရုစိုက္ ေနထိုင္ၾကပါ”ဟုေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသႏၲာမႊန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေအာင္ဆန္းတီဘီေရာဂါ အထူးကုေဆးရုံႀကီး၌ စိုးရိမ္ရေသာ ရိုးရိုးတီဘီ လူနာမ်ား ေဆးအသစ္ စတိုက္ရသည့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ လူနာမ်ားစုစုေပါင္း လူနာ ၁၃၅ဦး တက္ေရာက္ ကုသလ်ွက္ရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply