ကၽြဲ ႏြား ေရာင္းခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ား လြတ္လြပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္

0
224

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၈

စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ကၽြဲ ႏြား သယ္ယူ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ကၽြဲ ႏြား ေရာင္းခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ား လြတ္လြပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကၽြဲ ႏြားမ်ားသည္ အေရးႀကီးကုန္စည္ဥပေဒအတြင္းပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ရဲအေရးပိုင္သည့္ အမႈျဖစ္ေနကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူေတြကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူေရာင္းဝယ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။ ေထာက္ခံခ်က္ နည္းနည္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္ ။ သယ္တဲ့ ကၽြဲ ႏြားရဲ႕ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔ ခိုးႏြားမဟုတ္ေၾကာင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္က ေထာက္ခံေပးရင္ လြတ္လပ္စြာသယ္ယူခြင့္ေပးသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္ က ေျပာသည္။

စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကၽြဲ ႏြား သယ္ယူ ေရာင္းခ် ခြင့္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြဲ ႏြားေရာင္းခ်မႈ၌ ေစ်းပိုရလာေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က တစ္ေကာင္ကို ဆယ္သိန္းေပါက္ရင္ ခု ဆယ့္တစ္သိန္းခြဲ ဆယ့္နွစ္သိန္းေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိေနတယ္။ ေတာင္သူေတြ ေစ်းပိုရေတာ့ ႏြားပိုေမြးခ်င္ၾကလာတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ယူၿပီး သြားေနရတယ္။ သယ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး”ဟု ကြ်ဲ ႏြားတင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ ကိုကခ်ားက ေျပာသည္။

ကြ်ဲ ႏြားမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၿပီး ယခင္က ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္း မွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ရာမွ ယခုအခါ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၈

စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ကၽြဲ ႏြား သယ္ယူ ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ကၽြဲ ႏြား ေရာင္းခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ား လြတ္လြပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ သယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကၽြဲ ႏြားမ်ားသည္ အေရးႀကီးကုန္စည္ဥပေဒအတြင္းပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ရဲအေရးပိုင္သည့္ အမႈျဖစ္ေနကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္သူေတြကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူေရာင္းဝယ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။ ေထာက္ခံခ်က္ နည္းနည္းနဲ႔ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္ ။ သယ္တဲ့ ကၽြဲ ႏြားရဲ႕ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔ ခိုးႏြားမဟုတ္ေၾကာင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္က ေထာက္ခံေပးရင္ လြတ္လပ္စြာသယ္ယူခြင့္ေပးသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္ က ေျပာသည္။

စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကၽြဲ ႏြား သယ္ယူ ေရာင္းခ် ခြင့္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြဲ ႏြားေရာင္းခ်မႈ၌ ေစ်းပိုရလာေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က တစ္ေကာင္ကို ဆယ္သိန္းေပါက္ရင္ ခု ဆယ့္တစ္သိန္းခြဲ ဆယ့္နွစ္သိန္းေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိေနတယ္။ ေတာင္သူေတြ ေစ်းပိုရေတာ့ ႏြားပိုေမြးခ်င္ၾကလာတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ယူၿပီး သြားေနရတယ္။ သယ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး”ဟု ကြ်ဲ ႏြားတင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ ကိုကခ်ားက ေျပာသည္။

ကြ်ဲ ႏြားမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၿပီး ယခင္က ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္း မွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ရာမွ ယခုအခါ တရားဝင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply