ဖာပြန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNUေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္

0
192

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ႏွင့္KNU တို႔ဖာပြန္တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္မတ္လ၂၉ရက္ေန႔၌ ေတြ႔ဆံု မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုွဌာန တြင္ မတ္လ ၂၁ရက္ေန႕မွစတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႕အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္ ကေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႕ KNUေခါင္းေဆာင္ေတြ မတ္လ ၂၉နဲ႔ ၃၀မွာ ေက်ာက္ႀကီးမွာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါ တယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္ကေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္တာက်င္းပအၿပီး JMC-Uအစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNUထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုမည့္အခ်က္အပါအ၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေျခာက္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား JMCအဖဲြ႔၀င္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္JMCမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေရးအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥ မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုထက္ထိအားရစရာေကာင္းတာကေတာ့ KNUဘက္ကလည္း ဗဟိုအဆင့္ တပ္မဟာ ၅ေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ တပ္မဟာ အားလံုး ဗဟိုအဆင့္ေတြပါ၀င္မယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အႀကီးအကဲေတြ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ရွင္းလင္းၾကမယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး သေဘာတူညီမႈ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္ကေျပာသည္။

ယခုလအတြင္းတြင္ KNUတပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNUတို႔ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံရြာေပါင္း ၁၄ရြာမွ လူဦးေရး၂၀၀၀နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။

ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးမႈမွရရွိလာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆ခ်က္တြင္ JMC အဆင့္ဆင့္မွ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ သည့္ ညိွႏိႈင္းေရး အဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းၿပီး ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡ အားခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္ ကေျပာသည္။

JMCတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ JMC-Lဟုအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

JMC-U တတိယေန႕အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊၂၀၁၈

တပ္မေတာ္ႏွင့္KNU တို႔ဖာပြန္တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္မတ္လ၂၉ရက္ေန႔၌ ေတြ႔ဆံု မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုွဌာန တြင္ မတ္လ ၂၁ရက္ေန႕မွစတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႕အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္ ကေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႕ KNUေခါင္းေဆာင္ေတြ မတ္လ ၂၉နဲ႔ ၃၀မွာ ေက်ာက္ႀကီးမွာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါ တယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္ကေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္တာက်င္းပအၿပီး JMC-Uအစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNUထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုမည့္အခ်က္အပါအ၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေျခာက္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား JMCအဖဲြ႔၀င္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္JMCမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေရးအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥ မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုထက္ထိအားရစရာေကာင္းတာကေတာ့ KNUဘက္ကလည္း ဗဟိုအဆင့္ တပ္မဟာ ၅ေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ တပ္မဟာ အားလံုး ဗဟိုအဆင့္ေတြပါ၀င္မယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း အႀကီးအကဲေတြ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ရွင္းလင္းၾကမယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး သေဘာတူညီမႈ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္ကေျပာသည္။

ယခုလအတြင္းတြင္ KNUတပ္မဟာ(၅)နယ္ေျမ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNUတို႔ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံရြာေပါင္း ၁၄ရြာမွ လူဦးေရး၂၀၀၀နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။

ႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးမႈမွရရွိလာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆ခ်က္တြင္ JMC အဆင့္ဆင့္မွ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ သည့္ ညိွႏိႈင္းေရး အဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းၿပီး ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡ အားခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္ ကေျပာသည္။

JMCတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ JMC-Lဟုအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

JMC-U တတိယေန႕အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply