ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတလီေျမာင္ဘက္ ျခစားမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရ

0
165

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၃

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘက္ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအျဖစ္ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ လီသည္ လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈ၊ ေငြမည္းခဝါခ်မႈႏွင့္ အခြန္ေရွာင္မႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည္။ လီသည္ အသက္ရွင္ေနဆဲ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းမ်ားအနက္ ျခစားမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည့္ ေလးဦးေျမာက္သမၼတျဖစ္သည္။

အနက္ေရာင္ကုတ္အက်ႋီဝတ္ဆင္ထားေသာ လီသည္ အိမ္ထဲမွထြက္လာၿပီး လက္ေထာက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ အနက္ေရာင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးထဲသို႔ ဝင္သြားပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕လုိက္ပါလာေသာ ယာဥ္တန္းသည္ ဆိုးလ္အေရွ႕ပိုင္းအက်ဥ္းစခန္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္မတင္ပါေၾကာင္း၊ ၎၏အမွားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တရမိေၾကာင္း လီက လက္ျဖင့္ေရးသားထားေသာ ထုတျ္ပန္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျခစားမႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည့္ လီသည္ အက်ဥ္းခန္းထဲသို႔ မဝင္ေရာက္မီတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ လီသည္ ၁၁ စတုရန္းမီတာရွိသည့္ အက်ဥ္းခန္းငယ္ထဲတြင္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆိုးလ္ဗဟိုခ႐ိုင္တရား႐ုံးသည္ မတ္ ၂၂ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ လီအား ဖမ္္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းရက္မတိုင္မီတြင္ လီသည္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား ၏ နာရီေပါင္းမ်ားစြာစစ္ေဆးမႈကုိခံယူခဲ့ရသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ စြပ္စဲြမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အထားခိုင္လံုေၾကာင္းႏွင့္ စြပ္စဲြခံရသူသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု တရား႐ုံး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက လီသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း အမ်ားစုသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အဆံုးသတ္ရျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။

လီ၏ေနာက္တြင္ သမၼတေနရာကိုဆက္ခံခဲ့သည့္ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ပါ့ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အာဏာ အလဲြသံုးစား မႈမ်ားျဖင့္ လာမည့္လတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေထာ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ အထိခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေတာင္းဆုိထားသည္။

သမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခၽြန္ဒူးဝွန္ႏွင့္ ႐ိုတဲဝူတို႔သည္လည္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ခၽြန္ႏွင့္ ႐ိုတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ သမၼတ၏လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။

ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ိုမြန္ဟြန္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား မႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရၿပီးေနာက္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၃

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း လီေျမာင္ဘက္ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအျဖစ္ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ လီသည္ လာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈ၊ ေငြမည္းခဝါခ်မႈႏွင့္ အခြန္ေရွာင္မႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည္။ လီသည္ အသက္ရွင္ေနဆဲ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္းမ်ားအနက္ ျခစားမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည့္ ေလးဦးေျမာက္သမၼတျဖစ္သည္။

အနက္ေရာင္ကုတ္အက်ႋီဝတ္ဆင္ထားေသာ လီသည္ အိမ္ထဲမွထြက္လာၿပီး လက္ေထာက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ အနက္ေရာင္ ျပတင္းေပါက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးထဲသို႔ ဝင္သြားပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕လုိက္ပါလာေသာ ယာဥ္တန္းသည္ ဆိုးလ္အေရွ႕ပိုင္းအက်ဥ္းစခန္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

မည္သူ႔ကိုမွ် အျပစ္မတင္ပါေၾကာင္း၊ ၎၏အမွားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တရမိေၾကာင္း လီက လက္ျဖင့္ေရးသားထားေသာ ထုတျ္ပန္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျခစားမႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည့္ လီသည္ အက်ဥ္းခန္းထဲသို႔ မဝင္ေရာက္မီတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ လီသည္ ၁၁ စတုရန္းမီတာရွိသည့္ အက်ဥ္းခန္းငယ္ထဲတြင္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆိုးလ္ဗဟိုခ႐ိုင္တရား႐ုံးသည္ မတ္ ၂၂ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ လီအား ဖမ္္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းရက္မတိုင္မီတြင္ လီသည္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား ၏ နာရီေပါင္းမ်ားစြာစစ္ေဆးမႈကုိခံယူခဲ့ရသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ စြပ္စဲြမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အထားခိုင္လံုေၾကာင္းႏွင့္ စြပ္စဲြခံရသူသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု တရား႐ုံး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက လီသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္ဟတ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း အမ်ားစုသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အဆံုးသတ္ရျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။

လီ၏ေနာက္တြင္ သမၼတေနရာကိုဆက္ခံခဲ့သည့္ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ပါ့ခ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အာဏာ အလဲြသံုးစား မႈမ်ားျဖင့္ လာမည့္လတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေထာ္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ အထိခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေတာင္းဆုိထားသည္။

သမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခၽြန္ဒူးဝွန္ႏွင့္ ႐ိုတဲဝူတို႔သည္လည္း အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ခၽြန္ႏွင့္ ႐ိုတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ သမၼတ၏လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။

ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ိုမြန္ဟြန္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား မႈျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရၿပီးေနာက္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply