ရန္ကုန္သၾကၤန္တြင္ ယာဥ္ လမ္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲ အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္

0
158

ရန္ကုန္၊မတ္၂၃၊၂၀၁၈၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သၾကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပစဥ္ ကာလအတြင္း ကားလမ္းေနရာမ်ား တြင္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ေစရန္ ယာဥ္လမ္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲ အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၅၁လမ္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရုံးမွသိရသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ လမ္းမႀကီးအခ်ိဳ႕ အားလမ္းေလ်ွာက္သၾကၤန္ က်င္းပရန္ အတြက္တစ္လမ္းေမာင္း စနစ္ကိုသတ္မွတ္ေပးရန္ရွိကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ ထားေသာေနရာမ်ား အတိအက် မသိရွိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔မွ အစည္း အေ၀း ေခၚယူ၍တာ၀န္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေသးစိတ္ စီစဥ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“အခုကအၾကမ္းဖ်င္းပဲရွိေသးတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့မထြက္လာေသးဘူး။ အစည္းအေ၀းလည္းလုပ္ဦးမွာ ဒီလကုန္ေလာက္မွ မ႑ပ္ေတြက အတိ အက်ထြက္မွာပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔စမယ္။ ရွိသမ်ွအကုန္ထြက္ၿပီးယာဥ္ထိန္းအင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔လုပ္မွာပါ။”ဟုယာဥ္ထိန္းရုံးမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီးအစရွိေသာ အေႏွးယာဥ္မ်ားျဖင့္ အၾကၤန္လည္ ပတ္မႈျပဳၾက သူမ်ားအတြက္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ က သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ရုပ္သံ၊ေရဒီယို မ်ားတြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၂၃၊၂၀၁၈၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သၾကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပစဥ္ ကာလအတြင္း ကားလမ္းေနရာမ်ား တြင္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ေစရန္ ယာဥ္လမ္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲ အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၅၁လမ္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရုံးမွသိရသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ လမ္းမႀကီးအခ်ိဳ႕ အားလမ္းေလ်ွာက္သၾကၤန္ က်င္းပရန္ အတြက္တစ္လမ္းေမာင္း စနစ္ကိုသတ္မွတ္ေပးရန္ရွိကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ ထားေသာေနရာမ်ား အတိအက် မသိရွိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔မွ အစည္း အေ၀း ေခၚယူ၍တာ၀န္ေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေသးစိတ္ စီစဥ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“အခုကအၾကမ္းဖ်င္းပဲရွိေသးတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့မထြက္လာေသးဘူး။ အစည္းအေ၀းလည္းလုပ္ဦးမွာ ဒီလကုန္ေလာက္မွ မ႑ပ္ေတြက အတိ အက်ထြက္မွာပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔စမယ္။ ရွိသမ်ွအကုန္ထြက္ၿပီးယာဥ္ထိန္းအင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔လုပ္မွာပါ။”ဟုယာဥ္ထိန္းရုံးမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီးအစရွိေသာ အေႏွးယာဥ္မ်ားျဖင့္ အၾကၤန္လည္ ပတ္မႈျပဳၾက သူမ်ားအတြက္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ က သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ရုပ္သံ၊ေရဒီယို မ်ားတြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply