စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္ရွင္ႏွင့္ အစိုးရ သေဘာတူညီမႈ မရေသးဘဲ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိ

0
173

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံၿပီး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ မလုပ္ရေသးပဲ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ စီမံကိန္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အဖိုးအခေတြကို ရဖို႔၊ အဂတိတရား နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔နဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို ဆက္စပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီေမးခြန္းေမးရတာျဖစ္တယ္” ဟု ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညီမင္းဟန္က ေျပာသည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားပေပ်ာက္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ပေပ်ာက္မႈ မရွိသည့္ အျပင္ ယင္းအငွားအိမ္ရာမ်ားကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမ ၁၀၂ ဧက ေက်ာ္ေပၚတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရႊမန္းေတာင္ ေဂါက္ကြင္းနွင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းသည္ စီပင္သာယာပိုင္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ ေျမငွားရန္းခ သိန္း ၂၅၀ သာရရွိသည့္အတြက္ တစ္လလွ်င္ သိန္း ၂၀ သာရရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ မည္သည့္ စီမံကိန္းကိုမွ လက္ခံျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ အေနျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားရန္ရွိ/ မရွိကို ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံၿပီး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ မလုပ္ရေသးပဲ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ စီမံကိန္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အဖိုးအခေတြကို ရဖို႔၊ အဂတိတရား နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔နဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို ဆက္စပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီေမးခြန္းေမးရတာျဖစ္တယ္” ဟု ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညီမင္းဟန္က ေျပာသည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားပေပ်ာက္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ပေပ်ာက္မႈ မရွိသည့္ အျပင္ ယင္းအငွားအိမ္ရာမ်ားကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမ ၁၀၂ ဧက ေက်ာ္ေပၚတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရႊမန္းေတာင္ ေဂါက္ကြင္းနွင့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းသည္ စီပင္သာယာပိုင္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ ေျမငွားရန္းခ သိန္း ၂၅၀ သာရရွိသည့္အတြက္ တစ္လလွ်င္ သိန္း ၂၀ သာရရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ မည္သည့္ စီမံကိန္းကိုမွ လက္ခံျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ အေနျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားရန္ရွိ/ မရွိကို ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply