ဧရာဝတီလင္းပိုင္၏ အရိုးျငမ္းဖြဲ႕စည္းမႈကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

0
152

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းတန္းႀကီးေက်းရြာေရွ႕ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္က သက္ႀကီးအရြယ္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ အေသတစ္ေကာင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းဧရာဝတီလင္ပိုင္အေသ၏ အရိုးျငမ္းဖြဲ႕စည္းမႈကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) က သိရသည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မွာ အမျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုုယ္အလ်ား ၇ ေပ ၊ ၃ လက္မ ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕သြားမ်ားမွာ တုိတုံး၍ အခ်ဳိ႕သြားမ်ားမွာ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ အသက္ (၃၀ မွ ၄၀) ႏွစ္ ၀န္းက်င္ရွိေသာ သက္ႀကီးေကာင္အရြယ္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသတဲ့အေကာင္က အေကာင္ႀကီးျဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ အရိုးျငမ္း အဖြဲ႔အသည္းကို စင္ေလးနဲ႔ စနစ္တက် ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ဖို႔ လုပ္မယ္ ။ ဒီအရိုးျငမ္းကို တကၠသိုလ္ တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေနရာတစ္ခုခုမွာ လွဴဒါန္းသြာမယ္” ဟု သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ (WCS) မွ ကိုေက်ာ္လွသိန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အရိုးျငမ္းတစ္ခုကို ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေလ့လာေရး ေရယာဥ္ေပၚတြင္လည္း ထားရွိထားၿပီး ယခု အရိုးျငမ္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

photo – WCS

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းတန္းႀကီးေက်းရြာေရွ႕ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္က သက္ႀကီးအရြယ္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ အေသတစ္ေကာင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းဧရာဝတီလင္ပိုင္အေသ၏ အရိုးျငမ္းဖြဲ႕စည္းမႈကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (WCS) က သိရသည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မွာ အမျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုုယ္အလ်ား ၇ ေပ ၊ ၃ လက္မ ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕သြားမ်ားမွာ တုိတုံး၍ အခ်ဳိ႕သြားမ်ားမွာ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ အသက္ (၃၀ မွ ၄၀) ႏွစ္ ၀န္းက်င္ရွိေသာ သက္ႀကီးေကာင္အရြယ္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသတဲ့အေကာင္က အေကာင္ႀကီးျဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ အရိုးျငမ္း အဖြဲ႔အသည္းကို စင္ေလးနဲ႔ စနစ္တက် ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ဖို႔ လုပ္မယ္ ။ ဒီအရိုးျငမ္းကို တကၠသိုလ္ တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေနရာတစ္ခုခုမွာ လွဴဒါန္းသြာမယ္” ဟု သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ (WCS) မွ ကိုေက်ာ္လွသိန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အရိုးျငမ္းတစ္ခုကို ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေလ့လာေရး ေရယာဥ္ေပၚတြင္လည္း ထားရွိထားၿပီး ယခု အရိုးျငမ္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

photo – WCS

Leave a Reply