မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖဲြ႕စည္း

0
146

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္၊မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ကို ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ပါ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးကို အေျခခံ သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း က်င္းပႏိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

“ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဆိုျပဳထားၿပီးသားကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနမွတဆင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြေတြလုပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြက အဆင့္ဆင့္သြားရမွာ။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ေရႊ႕သြားမွာေပါ့”ဟု ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွကေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဦးေဆာင္၍ မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ဧၿပီ ၆ရက္ေန႕မွ ၉ရက္ေန႕အထိေရးၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထား ေသာ္ လည္း လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားတြင္ လူဦးေရး ၃၀ထက္မပိုေစပဲျပဳလုပ္ရမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားက်င္းပရန္ပင္ေရႊ႕ဆိုင္းထားရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေလာေလာဆယ္လႊတ္ေတာ္တက္ေနတာဆိုေတာ့ အဲ့ေၾကညာခ်က္ကိုေလာေလာဆယ္မသိေသးေတာ့ ေျပာလို႕မရေသးဘူး” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ကေျပာသည္။

ေကာ္မတီအဖဲြ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရး ရာ၀န္ႀကီးေဒၚစံ၀င့္ခိုင္က သူ႕အေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္တက္ေနသျဖင့္ မသိရွိေသးေၾကာင္း ပဥၥမလိႈင္းသို႕ေျပာဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ဖဲြ႕စည္းလိုက္သည့္ေကာ္မတီတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ ၊ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSPမွ ႏိုင္ေအာင္မေငး ႏွင့္ ႏိုင္၀င္းလွ ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNUမွ ပဒိုေစာလွထြန္း ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းခိုင္ ၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ၊ ဦးခ်မ္းျမင့္တို႕ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္၊မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ကို ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ပါ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးကို အေျခခံ သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း က်င္းပႏိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

“ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဆိုျပဳထားၿပီးသားကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနမွတဆင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြေတြလုပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြက အဆင့္ဆင့္သြားရမွာ။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ေရႊ႕သြားမွာေပါ့”ဟု ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွကေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဦးေဆာင္၍ မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ဧၿပီ ၆ရက္ေန႕မွ ၉ရက္ေန႕အထိေရးၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထား ေသာ္ လည္း လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားတြင္ လူဦးေရး ၃၀ထက္မပိုေစပဲျပဳလုပ္ရမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားက်င္းပရန္ပင္ေရႊ႕ဆိုင္းထားရျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေလာေလာဆယ္လႊတ္ေတာ္တက္ေနတာဆိုေတာ့ အဲ့ေၾကညာခ်က္ကိုေလာေလာဆယ္မသိေသးေတာ့ ေျပာလို႕မရေသးဘူး” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ကေျပာသည္။

ေကာ္မတီအဖဲြ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရး ရာ၀န္ႀကီးေဒၚစံ၀င့္ခိုင္က သူ႕အေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္တက္ေနသျဖင့္ မသိရွိေသးေၾကာင္း ပဥၥမလိႈင္းသို႕ေျပာဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ဖဲြ႕စည္းလိုက္သည့္ေကာ္မတီတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ ၊ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSPမွ ႏိုင္ေအာင္မေငး ႏွင့္ ႏိုင္၀င္းလွ ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNUမွ ပဒိုေစာလွထြန္း ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းခိုင္ ၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ၊ ဦးခ်မ္းျမင့္တို႕ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply