ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေအာင္လအန္ဆန္အား ဂုဏ္ျပဳ

0
177

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃ ၊ ၂၀၁၈

One Championship ၿပိဳင္ပဲြ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ႏွစ္ခုရရွိထားသည့္ ေအာင္လအန္ဆန္အား ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ကယေန႕နံနက္ပိုင္းက ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုး တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြက်ပ္သိန္း ၅၀အားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးေအာင္လအန္ဆန္မိသားစု၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ One Championship ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းအတြက္ ရုရွားႏိုင္ငံသား ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္ ႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းတြင္ ဘရားဇီးႏိုင္ငံသား မခ်ာဒိုအား အႏိုင္ရရွိကာ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံႏွစ္ဆုကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံႏွစ္ႀကိမ္ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္လ အန္ဆန္၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ဇာတိေျမကခ်င္ျပည္နယ္သို႕ ၎၏မိသားစုႏွင့္ အတူေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

မခ်ာဒိုကိုအႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ေအာင္လအန္ဆန္အား အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕မွလည္းဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

ပံု – ေအာင္လအန္ဆန္ FB

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃ ၊ ၂၀၁၈

One Championship ၿပိဳင္ပဲြ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံခါးပတ္ႏွစ္ခုရရွိထားသည့္ ေအာင္လအန္ဆန္အား ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ကယေန႕နံနက္ပိုင္းက ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုး တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြက်ပ္သိန္း ၅၀အားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပီးေအာင္လအန္ဆန္မိသားစု၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ One Championship ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းအတြက္ ရုရွားႏိုင္ငံသား ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္ ႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းတြင္ ဘရားဇီးႏိုင္ငံသား မခ်ာဒိုအား အႏိုင္ရရွိကာ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံႏွစ္ဆုကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ျပဳပဲြအခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံႏွစ္ႀကိမ္ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္လ အန္ဆန္၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ဇာတိေျမကခ်င္ျပည္နယ္သို႕ ၎၏မိသားစုႏွင့္ အတူေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

မခ်ာဒိုကိုအႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ေအာင္လအန္ဆန္အား အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕မွလည္းဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

ပံု – ေအာင္လအန္ဆန္ FB

Leave a Reply