ဦးပိန္တံတားေပၚ မွ ေစ်းသည္မ်ား ဖယ္ရွားမည္

0
115

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ၊ဦးပိန္တံတားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဦးပိန္တံတားေပၚရွိ ေစ်းသည္မ်ားအားဖယ္ရွားရန္အတြက္ ကနဦး သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားပို႔ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရွးေဟာင္းတံတားေပၚမွာ ဒီလိုေစ်းေရာင္းေနတာ မသင့္ေတာ္ဘူး ။ ျမင္လို႔လည္းမေကာင္းဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖယ္ရွားသြားမွာျဖစ္တယ္ ။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ က ေျပာသည္။

ဦးပိန္တံတား၏ ဝဲယာတြင္ ေစ်းတန္းပံုစံ ေနရာယူထားသျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေနွာက္ယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ တံတားေပၚ၌ လူအသြားအလာမ်ားခ်ိန္တြင္ သြားလာရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖယ္ခိုင္းထားတာ ။ စာလာပို႔တဲ့ရက္ကေတာ့ ရွင္းသြားၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခုျပန္ဖြင့္တာပါပဲ ။ ဖြင့္ရသေလာက္ ဖြင့္မယ္ဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဖြင့္တာပါ ။´´ ဟု ေတာင္သမာန္အင္း ငွက္ေလွအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သႀကၤန္အတြင္း၌ ဦးပိန္တံတားေပၚတြင္ ခရီးသြားမ်ားျပားျပီး တံတားေပၚျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ၊ဦးပိန္တံတားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဦးပိန္တံတားေပၚရွိ ေစ်းသည္မ်ားအားဖယ္ရွားရန္အတြက္ ကနဦး သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားပို႔ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရွးေဟာင္းတံတားေပၚမွာ ဒီလိုေစ်းေရာင္းေနတာ မသင့္ေတာ္ဘူး ။ ျမင္လို႔လည္းမေကာင္းဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖယ္ရွားသြားမွာျဖစ္တယ္ ။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ က ေျပာသည္။

ဦးပိန္တံတား၏ ဝဲယာတြင္ ေစ်းတန္းပံုစံ ေနရာယူထားသျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ အေနွာက္ယွက္ျဖစ္သည့္အျပင္ တံတားေပၚ၌ လူအသြားအလာမ်ားခ်ိန္တြင္ သြားလာရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖယ္ခိုင္းထားတာ ။ စာလာပို႔တဲ့ရက္ကေတာ့ ရွင္းသြားၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ခုျပန္ဖြင့္တာပါပဲ ။ ဖြင့္ရသေလာက္ ဖြင့္မယ္ဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဖြင့္တာပါ ။´´ ဟု ေတာင္သမာန္အင္း ငွက္ေလွအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးဝင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သႀကၤန္အတြင္း၌ ဦးပိန္တံတားေပၚတြင္ ခရီးသြားမ်ားျပားျပီး တံတားေပၚျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply