ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဓာတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္

0
133

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းမရွိပဲ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ သံမဏိတာဝါတုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေတာင္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္တားဆီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။

နဘား – ေရႊဘုိ – အုန္းေတာ 230KV ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအားေတြ႔ဆံု၍ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကး မ်ားေပးအပ္မည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိသြားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မွ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ တားစီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“သူတို႔ေတြက စီမံကိန္းလုပ္ၿပီးမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ်င္ေနတဲ့ ပံုစံပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး ။ ပါးစပ္ကေနပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလို႔မရဘူး ။ ထိုက္သင့္တဲ့ နစ္နာေၾကးရမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္ခံႏိုင္မယ္။´´ ဟု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာ ေဒသခံ ေတာင္သူ ဦးဝင္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

230 KV ဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဓာတ္အားလုိင္းျဖတ္သန္းရာၿမဳိ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားေပၚ၌ သံမဏိတာဝါတုိင္ စုိက္ထူရန္ ေျမတူးျခင္း၊တုိင္ေျခကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း၊တာဝါတုိင္တပ္ဆင္ျခင္း၊ဓါတ္အားလုိင္းႀကဳိးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး တာဝါတုိင္ေျခႏွင့္ ဓါတ္အားလုိင္းအူးေၾကာင္း၏ ေပ (၁၅၀) ပတ္လည္အတြင္း ရွိ ရာသီ သီးႏွံပင္မ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိႏုိင္သျဖင့္ နစ္နာဆုံးရံွဳးသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး/ႏွစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ခုလိုျဖစ္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရယ္၊ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီး ၊ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ သြာေတြ႔မယ္ ။ ဒီလိုကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမယ္ ။´´ ဟု တံခြန္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္း သမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးတင္အုံးေက်ာ္က ေျပာ
သည္။

နဘား – ေရႊဘုိ – အုန္းေတာ 230KV ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ (၁၉) ဦး ပုိင္ လယ္ေျမ၊ယာေျမေပၚမ်ားတြင္ သံမဏိတာဝါတုိင္ ၉ တုိင္ စုိက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းမရွိပဲ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ သံမဏိတာဝါတုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေတာင္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္တားဆီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။

နဘား – ေရႊဘုိ – အုန္းေတာ 230KV ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအားေတြ႔ဆံု၍ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး/နစ္နာေၾကး မ်ားေပးအပ္မည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိသြားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မွ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ တားစီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“သူတို႔ေတြက စီမံကိန္းလုပ္ၿပီးမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ်င္ေနတဲ့ ပံုစံပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး ။ ပါးစပ္ကေနပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလို႔မရဘူး ။ ထိုက္သင့္တဲ့ နစ္နာေၾကးရမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္ခံႏိုင္မယ္။´´ ဟု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာ ေဒသခံ ေတာင္သူ ဦးဝင္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

230 KV ဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဓာတ္အားလုိင္းျဖတ္သန္းရာၿမဳိ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားေပၚ၌ သံမဏိတာဝါတုိင္ စုိက္ထူရန္ ေျမတူးျခင္း၊တုိင္ေျခကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း၊တာဝါတုိင္တပ္ဆင္ျခင္း၊ဓါတ္အားလုိင္းႀကဳိးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး တာဝါတုိင္ေျခႏွင့္ ဓါတ္အားလုိင္းအူးေၾကာင္း၏ ေပ (၁၅၀) ပတ္လည္အတြင္း ရွိ ရာသီ သီးႏွံပင္မ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိႏုိင္သျဖင့္ နစ္နာဆုံးရံွဳးသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး/ႏွစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ခုလိုျဖစ္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရယ္၊ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီး ၊ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ သြာေတြ႔မယ္ ။ ဒီလိုကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမယ္ ။´´ ဟု တံခြန္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္း သမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးတင္အုံးေက်ာ္က ေျပာ
သည္။

နဘား – ေရႊဘုိ – အုန္းေတာ 230KV ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ရွမ္းတပ္ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ (၁၉) ဦး ပုိင္ လယ္ေျမ၊ယာေျမေပၚမ်ားတြင္ သံမဏိတာဝါတုိင္ ၉ တုိင္ စုိက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply