မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အဆင့္ျမင့္တန္း ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္မည္

0
100

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၄

ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်းရြာ ပန္မန္ဂၽြန္၌ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္တို႔ ဧၿပီအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာသို႔ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးစီေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

ပန္မြန္ဂၽြန္ရွိ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအေဆာက္အအံုတြင္ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ခ်ိဳျမြန္ဂၽြန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဌာနအႀကီးအကဲ ရီဆြန္ဂြန္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံ ပစ္ၿပိဳင္ပဲြၿပီးေနာက္တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားဆက္ဆံေရး၌ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို လာမည့္လတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအပတ္ အေစာပိုင္း တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ကင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးရသည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မတ္ ၂၃ ရက္တြင္မူ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အာဏာရအလုပ္သမားမ်ားပါတီက ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ ႐ိုဒြန္ဆင္မြန္က သံတမန္ေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၂၄

ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်းရြာ ပန္မန္ဂၽြန္၌ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္တို႔ ဧၿပီအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာသို႔ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးစီေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

ပန္မြန္ဂၽြန္ရွိ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအေဆာက္အအံုတြင္ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ခ်ိဳျမြန္ဂၽြန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဌာနအႀကီးအကဲ ရီဆြန္ဂြန္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံ ပစ္ၿပိဳင္ပဲြၿပီးေနာက္တြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားဆက္ဆံေရး၌ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို လာမည့္လတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအပတ္ အေစာပိုင္း တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ကင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးရသည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မတ္ ၂၃ ရက္တြင္မူ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အာဏာရအလုပ္သမားမ်ားပါတီက ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ ႐ိုဒြန္ဆင္မြန္က သံတမန္ေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply