ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၁၃ ဦး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာ

0
142

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ အလီ(ေခၚ) ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြမ္ဘို(ဒိုင္းနက္)႐ြာမွ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၁၃ ဦးသည္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးတိုက္ေက်းရြာသို႔ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရဲမႉး ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ ဦးစီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လဝကမွဴး ၊ ေတာင္ၿပိဳ(ဝဲ)ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တို႔ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ သည္ ေတာင္ၿပိဳ(ယာ)နယ္ေျမ႐ုံးသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးတိုက္ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး ဦးေဖ႐ုံညာ (၄၀)ႏွစ္ပါ ၁၃ ဦး(က်ား ၆၊မ ၇)တို႔အား ေခၚေဆာင္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ ၁၃ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာ ဘန္ခ႐ိုင္ အလီ(ေခၚ) ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြမ္ဘို(ဒိုင္းနက္)႐ြာတြင္ ဘိုး/ဘြားမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေနထိုင္စဥ္ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလာ၍ မီးတိုက္ ေက်း႐ြာရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႔ဆႏၵ အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၃၇)ႏွင့္ (၃၈) ၾကား နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ကြန္ကရစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေအာက္ေျခေျမႀကီး ထုအား ေျမာင္းတူးေဖာ္၍ ကြန္ကရစ္အား ခ်ိဳးဖဲ့ကာ လူတစ္ကိုယ္စာ အေပါက္ငယ္ ျပဳလုပ္၍ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး မီးတိုက္ေက်း႐ြာေန ဦးရင္ေမာင္၏ေနအိမ္၌ ေရာက္ရွိေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MM

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ အလီ(ေခၚ) ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြမ္ဘို(ဒိုင္းနက္)႐ြာမွ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၁၃ ဦးသည္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးတိုက္ေက်းရြာသို႔ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရဲမႉး ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ ဦးစီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လဝကမွဴး ၊ ေတာင္ၿပိဳ(ဝဲ)ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တို႔ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ သည္ ေတာင္ၿပိဳ(ယာ)နယ္ေျမ႐ုံးသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးတိုက္ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး ဦးေဖ႐ုံညာ (၄၀)ႏွစ္ပါ ၁၃ ဦး(က်ား ၆၊မ ၇)တို႔အား ေခၚေဆာင္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ ၁၃ ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာ ဘန္ခ႐ိုင္ အလီ(ေခၚ) ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႐ြမ္ဘို(ဒိုင္းနက္)႐ြာတြင္ ဘိုး/ဘြားမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေနထိုင္စဥ္ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလာ၍ မီးတိုက္ ေက်း႐ြာရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႔ဆႏၵ အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၃၇)ႏွင့္ (၃၈) ၾကား နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ကြန္ကရစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေအာက္ေျခေျမႀကီး ထုအား ေျမာင္းတူးေဖာ္၍ ကြန္ကရစ္အား ခ်ိဳးဖဲ့ကာ လူတစ္ကိုယ္စာ အေပါက္ငယ္ ျပဳလုပ္၍ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး မီးတိုက္ေက်း႐ြာေန ဦးရင္ေမာင္၏ေနအိမ္၌ ေရာက္ရွိေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MM

Leave a Reply