စိန္ႏွင့္ျမေက်ာက္မ်က္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ အခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးထားဟုဆို

0
193

ရန္ကုန္ မတ္၂၄ ၂၀၁၈

စိန္ႏွွင့္ျမေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ အခြန္အခ ရာခိုင္ႏွုန္း၂၀ေက်ာ္ အထိေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပး မႈေႀကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာအႀကမ္းထည္ ေရာင္း ခ်ေနရေသာေစ်းကြက္ အေနအထားမွ တန္းဖိုးျမင့္မား သည့္အေခ်ာ ထည္ ေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ လာေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွသိရသည္။

စိန္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္မထြက္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လက္ဝတ္ရတနာ ျပဳလုပ္ရာ၌ အျဖည့္ခံအရံ အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလ်ွက္ရွိရာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း စိန္ ႏွင့္ျမ ေရာင္းဝယ္ေဖာ္ကားျခင္း အတြက္ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္ ေစ်းကြက္အတြက္ အခြန္အခေတြက အရင္က၇၁ရာခိုင္ႏွုန္းကေန အခု၃၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ထိ က်သြားတဲ့ အေနအထားပါ။ အခု၂၀၁၈မွာဆိုရင္ပိုေကာင္းလာတာက စိန္နဲ႔ျမ မွာ အရင္၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ၃၅ရာခိုင္ႏွုန္းက မရွိေတာ့ပဲ ၅ရာခိုင္ႏွုန္း က
ေန၃ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္။ေလ်ာ့ခ်ေပးတဲ့အတြက္တရားဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြမွာလည္းမ်ားလာနိုင္ပါတယ္”ဟုက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းလွေအာင္
ကေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ေက်ာက္မ်က္လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္က႑တြင္ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း ပတၱျမား နီလာ မ်ား၏အရည္ အေသြးသည္ကမာၻေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း
ေၾကာင့္စိန္ႏွင့္တြဲဖက္ရံ၍တန္ဖိုးႀကီးလက္ဝတ္ရတနာမ်ားျပဳလုပ္ကာျပည္ပနိုင္ငံ မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုရယူ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိေသာ ဖားကန္႔ လုံခင္း ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေပါင္း၇၄၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ေပါင္း၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိကာ တူးေဖာ္သည့္ ကုမၼဏီေပါင္း ၈၀၀ခန္႔ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ မတ္၂၄ ၂၀၁၈

စိန္ႏွွင့္ျမေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ အခြန္အခ ရာခိုင္ႏွုန္း၂၀ေက်ာ္ အထိေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပး မႈေႀကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာအႀကမ္းထည္ ေရာင္း ခ်ေနရေသာေစ်းကြက္ အေနအထားမွ တန္းဖိုးျမင့္မား သည့္အေခ်ာ ထည္ ေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ လာေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွသိရသည္။

စိန္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္မထြက္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လက္ဝတ္ရတနာ ျပဳလုပ္ရာ၌ အျဖည့္ခံအရံ အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလ်ွက္ရွိရာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း စိန္ ႏွင့္ျမ ေရာင္းဝယ္ေဖာ္ကားျခင္း အတြက္ သံယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္ ေစ်းကြက္အတြက္ အခြန္အခေတြက အရင္က၇၁ရာခိုင္ႏွုန္းကေန အခု၃၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ထိ က်သြားတဲ့ အေနအထားပါ။ အခု၂၀၁၈မွာဆိုရင္ပိုေကာင္းလာတာက စိန္နဲ႔ျမ မွာ အရင္၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ၃၅ရာခိုင္ႏွုန္းက မရွိေတာ့ပဲ ၅ရာခိုင္ႏွုန္း က
ေန၃ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္။ေလ်ာ့ခ်ေပးတဲ့အတြက္တရားဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြမွာလည္းမ်ားလာနိုင္ပါတယ္”ဟုက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းလွေအာင္
ကေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ေက်ာက္မ်က္လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္က႑တြင္ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း ပတၱျမား နီလာ မ်ား၏အရည္ အေသြးသည္ကမာၻေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း
ေၾကာင့္စိန္ႏွင့္တြဲဖက္ရံ၍တန္ဖိုးႀကီးလက္ဝတ္ရတနာမ်ားျပဳလုပ္ကာျပည္ပနိုင္ငံ မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုရယူ နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ အမ်ားဆုံးထြက္ရွိေသာ ဖားကန္႔ လုံခင္း ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေပါင္း၇၄၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ေပါင္း၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိကာ တူးေဖာ္သည့္ ကုမၼဏီေပါင္း ၈၀၀ခန္႔ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply