အက်ဥ္းသားလြတ္ေပးမည္ဆိုသည့္သတင္းမွာ လႈ႔ံေဆာ္မႈတစ္ရပ္ဟု ဦးစီးဌာနတုံ႔ျပန္

0
101

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ဧၿပီလအတြင္း အက်ဥ္းသားတစ္ေသာင္းခန္႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္စီစဥ္ ဆိုသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကိစၥကို ဥပေဒအရ အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္သည္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ facebook ၊ website မ်ား၌ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းမွန္မ်ားကို တင္ျပေနၿပီး The Voice သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည့္သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

The Voice သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည့္ သတင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၀ ေက်ာ္မွ အက်ဥ္းသားတစ္ေသာင္းခန္႔ကို ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္အား ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးေတြက အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ကသူေတြ မသိႏိုင္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို အမိန္႔ေပး လိုက္မွ သိတာ။ လြတ္ဖို႔ေဝးေသးတယ္ဆိုေတာ့ အမိန္႔မထုတ္ျပန္ေသးလို႔ မသိတာျဖစ္မယ္” ဟု The Voice သတင္းဌာနမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ သမၼတအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာ့ႏွစ္ဦး အခ်ိန္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၆ ခုရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အက်ဥ္းသား ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ဧၿပီလအတြင္း အက်ဥ္းသားတစ္ေသာင္းခန္႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္စီစဥ္ ဆိုသည့္ ျပည္တြင္းထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကိစၥကို ဥပေဒအရ အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္သည္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ facebook ၊ website မ်ား၌ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းမွန္မ်ားကို တင္ျပေနၿပီး The Voice သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည့္သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

The Voice သတင္းဌာနတြင္ ပါရွိသည့္ သတင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၀ ေက်ာ္မွ အက်ဥ္းသားတစ္ေသာင္းခန္႔ကို ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္အား ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးေတြက အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ကသူေတြ မသိႏိုင္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို အမိန္႔ေပး လိုက္မွ သိတာ။ လြတ္ဖို႔ေဝးေသးတယ္ဆိုေတာ့ အမိန္႔မထုတ္ျပန္ေသးလို႔ မသိတာျဖစ္မယ္” ဟု The Voice သတင္းဌာနမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၊ သမၼတအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာ့ႏွစ္ဦး အခ်ိန္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၆ ခုရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အက်ဥ္းသား ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply