ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္သည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၃ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ရွင္းလင္း

0
157

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ဘက္အျခမ္းသို႕ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ဂရန္ေပါက္ေျမႏွင့္ ေျမခ်ပါမစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးသည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ေငြ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ေပးကာရွင္းလင္းၿပီးစီး၍ ေမလအတြင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းရင္ကေျပာသည္။

“မတ္လ ပထမပတ္ေလာက္မွာေနာက္ဆံုးအသုတ္ရွင္းလင္းၿပီးၿပီ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကေန တြက္ခ်က္တာေပါ့ ေပးအပ္ၿပီးပါၿပီ ။အခုၿခံစည္း႐ိုး ကာတဲ့လုပ္ငန္း စေနၿပီ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္လာသြားေတာ့ ေမလထဲမွာ ပႏၷက္႐ိုက္ၿပီးစီမံကိန္းစတင္ႏိုင္မယ္လို႕ ေျပာသြားတယ္”ဟု ဦးထြန္းရင္ ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ေျမေနရာမ်ားတြင္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿခံေျမ ၊အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားရွိၿပီး တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္
ေနထိုင္ သည့္ က်ဴးေက်ာ္တဲ ၇၃တဲအား တပါတည္းရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို သဒၵါ ေၾကးအျဖစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“က်ပ္ေငြ သံုးဘီလ်ံထဲမွာ က်ဴးေက်ာ္တဲေတြအတြက္လည္းပါတယ္ ။ သဒၵါေၾကးေပါ့ ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႕ေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးထြန္းရင္ကဆိုသည္။

ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈကိုယခင္ကဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ရွင္းလင္းမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာေမးပဲြကာလမ်ား ျဖင့္တိုက္ဆိုင္ေန ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ထပ္တိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၈သန္းကုန္က်မည့္ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီး လမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမကိုဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၃၉လျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းကေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဒလျမစ္ကူးတံတားမွာအရွည္ ၆၁၄၄ေပရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ကာ သံမဏိ ႀကိဳးဆိုင္းတံတားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ခံႏိုင္၀န္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း(၇၅)တန္ ရွိကာ ေလးလမ္းသြားတံတားျဖစ္ၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ ၄၉မီတာႏွင့္ ကင္းလြတ္အက်ယ္ ၃၂၀မီတာရွိကာ တန္ခ်ိန္၁၅၀၀၀ရွိသည့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ားသြားလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါတံတားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးရန္ပံုေငြ EDCF Lone မွေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃သန္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမွထည့္၀င္ေငြ ၃၀.၃၄၁သန္းထည့္၀င္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ဘက္အျခမ္းသို႕ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ဂရန္ေပါက္ေျမႏွင့္ ေျမခ်ပါမစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးသည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ေငြ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ေပးကာရွင္းလင္းၿပီးစီး၍ ေမလအတြင္းတြင္ စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းရင္ကေျပာသည္။

“မတ္လ ပထမပတ္ေလာက္မွာေနာက္ဆံုးအသုတ္ရွင္းလင္းၿပီးၿပီ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကေန တြက္ခ်က္တာေပါ့ ေပးအပ္ၿပီးပါၿပီ ။အခုၿခံစည္း႐ိုး ကာတဲ့လုပ္ငန္း စေနၿပီ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္လာသြားေတာ့ ေမလထဲမွာ ပႏၷက္႐ိုက္ၿပီးစီမံကိန္းစတင္ႏိုင္မယ္လို႕ ေျပာသြားတယ္”ဟု ဦးထြန္းရင္ ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ေျမေနရာမ်ားတြင္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿခံေျမ ၊အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားရွိၿပီး တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္
ေနထိုင္ သည့္ က်ဴးေက်ာ္တဲ ၇၃တဲအား တပါတည္းရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို သဒၵါ ေၾကးအျဖစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“က်ပ္ေငြ သံုးဘီလ်ံထဲမွာ က်ဴးေက်ာ္တဲေတြအတြက္လည္းပါတယ္ ။ သဒၵါေၾကးေပါ့ ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႕ေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးထြန္းရင္ကဆိုသည္။

ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈကိုယခင္ကဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ရွင္းလင္းမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာေမးပဲြကာလမ်ား ျဖင့္တိုက္ဆိုင္ေန ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ထပ္တိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၈သန္းကုန္က်မည့္ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီး လမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမကိုဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၃၉လျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းကေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဒလျမစ္ကူးတံတားမွာအရွည္ ၆၁၄၄ေပရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ကာ သံမဏိ ႀကိဳးဆိုင္းတံတားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ခံႏိုင္၀န္ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း(၇၅)တန္ ရွိကာ ေလးလမ္းသြားတံတားျဖစ္ၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ ၄၉မီတာႏွင့္ ကင္းလြတ္အက်ယ္ ၃၂၀မီတာရွိကာ တန္ခ်ိန္၁၅၀၀၀ရွိသည့္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ားသြားလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါတံတားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးရန္ပံုေငြ EDCF Lone မွေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃သန္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမွထည့္၀င္ေငြ ၃၀.၃၄၁သန္းထည့္၀င္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply