ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈလြဲျခင္းသာျဖစ္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ျပန္ရွင္း

0
145

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ နားလည္မႈ လြဲျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ဆီမွာလည္း ဝင္းျမင့္ဆိုတဲ့ ညီတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ နာမည္က အေရးမႀကီးဘူး။ လူကသာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ခဏခဏေျပာျဖစ္တယ္။ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ၾကာကူလီအခန္းကေန သရုပ္ေဆာင္ရလို႔ ေနာက္ေျပာင္ ေရးလိုက္တာပါ။ နားလည္မႈလြဲသြားၾကတာပါ။ ဝိုင္းေဝဖန္ၾကတာ။ ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ Facebook တြင္ “ ငယ္ငယ္က ဝင္းျမင့္ဆိုတဲ့အမည္ ၾကာကူလီပါလို႔ေျပာၾက၊ ယခုေတာ့ ဒီအမည္ သမၼတေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဗ်” ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ပို႔စ္ကိုလည္း ျပန္လည္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါေရးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပင္းအထန္ေဝဖန္မႈ မွတ္ခ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စာေရးဆရာထင္လင္းဦးကလည္း ္ ေဆာင္းပါးျဖင့္ျပန္လည္ တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း facebook တြင္ ျပန္လည္ေရးသားထားသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ နားလည္မႈ လြဲျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ဆီမွာလည္း ဝင္းျမင့္ဆိုတဲ့ ညီတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ နာမည္က အေရးမႀကီးဘူး။ လူကသာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ခဏခဏေျပာျဖစ္တယ္။ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ၾကာကူလီအခန္းကေန သရုပ္ေဆာင္ရလို႔ ေနာက္ေျပာင္ ေရးလိုက္တာပါ။ နားလည္မႈလြဲသြားၾကတာပါ။ ဝိုင္းေဝဖန္ၾကတာ။ ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ Facebook တြင္ “ ငယ္ငယ္က ဝင္းျမင့္ဆိုတဲ့အမည္ ၾကာကူလီပါလို႔ေျပာၾက၊ ယခုေတာ့ ဒီအမည္ သမၼတေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဗ်” ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ပို႔စ္ကိုလည္း ျပန္လည္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါေရးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပင္းအထန္ေဝဖန္မႈ မွတ္ခ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စာေရးဆရာထင္လင္းဦးကလည္း ္ ေဆာင္းပါးျဖင့္ျပန္လည္ တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း facebook တြင္ ျပန္လည္ေရးသားထားသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply