ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉) ႏိုင္ငံပါဝင္မည္

0
144

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ အစည္း အရံုးဗဟိုမွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးစီး က်င္းပသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္နိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉) ႏိုင္ငံ စုေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ႀကီးကို မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေတးလ်၊ ထိုင္း၊ အစၥေရး၊ အိႏၵိယ၊ ျပင္သစ္၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ေသးမ်ားအား ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းက်င္ပႏ္ုိင္ရန္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ရုပ္ေသး ပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ေဒၚမမႏိုင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္က်င္းပသည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရုပ္ေသးပညာရပ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ခ်ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း က်င္းႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ကိုဆင့္

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘင္ အစည္း အရံုးဗဟိုမွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးစီး က်င္းပသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္နိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉) ႏိုင္ငံ စုေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ႀကီးကို မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေတးလ်၊ ထိုင္း၊ အစၥေရး၊ အိႏၵိယ၊ ျပင္သစ္၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ေသးမ်ားအား ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းက်င္ပႏ္ုိင္ရန္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ရုပ္ေသး ပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ေဒၚမမႏိုင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္က်င္းပသည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရုပ္ေသးပညာရပ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ခ်ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း က်င္းႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ကိုဆင့္

Leave a Reply