ပဲခူးတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္ေရး ႀကိဳဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္

0
138

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦးဝင္းျမင့္အားခန္႔အပ္ႏုိင္ရရန္အတြက္ႀကိဳဆုိေထာက္ခံသည္လႈပ္ရွားမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

“ဦးဝင္းျမင္ကလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အျဖစ္လႊတ္ေတာ္ကုိဦးေဆာင္ႏုိင္သလုိတုိင္းျပည္ကုိလည္းသမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ဦးေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႕ယုံၾကည့္လုိ႔ႀကိဳဆုိေထာက္ခံရတာပါ”ဟုပဲခူးၿမိဳ႕ခံ စီပြားေရးလုပ္ငန္ရွင္ဦးႏုိင္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

ဦးႏုိင္ထြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္မုိးထက္စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္တြင္ ‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦးဝင္းျမင့္ အားႀကိဳဆုိပါ၏’ စာသား ပါဆုိင္းဘုတ္အားခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

“ဦးဝင္းျမင့္ကလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူစဥ္ကအစုိးရရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သိထားတယ္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ဝန္ယူခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲအားနည္းခ်က္ေတြကုိျပဳျပင္ၿပီး ဌာနဆုိင္ရာေတြကုိလည္း ေမာင္းႏွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ ယူဆတယ္ ။ေဒၚစုအတြက္လည္းအားတစ္ခုရသြားႏုိင္တယ္တုိင္းျပည္အေျပာင္လဲအတြက္အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳသြားႏုိင္တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးစုိးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏႈတ္ထြက္သည့္ေန႔မွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဦးဝင္းျမင့္က ဥကၠ႒ရာထူးမွႏႈတ္ ထြက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေၾကျငာခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼေနရာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းကို မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲဲ့ရာ ဦးဝင္းျမင့္အား လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း အန္ကယ္ဦးဝင္းျမင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္ကိုလိႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ၁၉၉ဝ ကတည္းက ရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္စြာနဲ႔ ဒုကၡမ်ဳိးစုံကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့သူျဖစ္လို႔ပါပဲ” ဟု ပဲခူးတိုင္း NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဝင္းက သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၅၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦးဝင္းျမင့္အားခန္႔အပ္ႏုိင္ရရန္အတြက္ႀကိဳဆုိေထာက္ခံသည္လႈပ္ရွားမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

“ဦးဝင္းျမင္ကလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အျဖစ္လႊတ္ေတာ္ကုိဦးေဆာင္ႏုိင္သလုိတုိင္းျပည္ကုိလည္းသမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ဦးေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႕ယုံၾကည့္လုိ႔ႀကိဳဆုိေထာက္ခံရတာပါ”ဟုပဲခူးၿမိဳ႕ခံ စီပြားေရးလုပ္ငန္ရွင္ဦးႏုိင္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

ဦးႏုိင္ထြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္မုိးထက္စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္တြင္ ‘ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦးဝင္းျမင့္ အားႀကိဳဆုိပါ၏’ စာသား ပါဆုိင္းဘုတ္အားခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

“ဦးဝင္းျမင့္ကလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူစဥ္ကအစုိးရရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သိထားတယ္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ဝန္ယူခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲအားနည္းခ်က္ေတြကုိျပဳျပင္ၿပီး ဌာနဆုိင္ရာေတြကုိလည္း ေမာင္းႏွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ ယူဆတယ္ ။ေဒၚစုအတြက္လည္းအားတစ္ခုရသြားႏုိင္တယ္တုိင္းျပည္အေျပာင္လဲအတြက္အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳသြားႏုိင္တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးစုိးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏႈတ္ထြက္သည့္ေန႔မွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဦးဝင္းျမင့္က ဥကၠ႒ရာထူးမွႏႈတ္ ထြက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေၾကျငာခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼေနရာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းကို မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲဲ့ရာ ဦးဝင္းျမင့္အား လႊတ္ေတာ္မွ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း အန္ကယ္ဦးဝင္းျမင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တကယ့္ကိုလိႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ၁၉၉ဝ ကတည္းက ရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္စြာနဲ႔ ဒုကၡမ်ဳိးစုံကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့သူျဖစ္လို႔ပါပဲ” ဟု ပဲခူးတိုင္း NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဝင္းက သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply