တနဂၤ​ေႏြေန႔ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔႐ွင္းေရးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္

0
203

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးစည္ပင္မွ သိရသည္။

ထိုသို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ား ၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္​မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီးလာမည့္တနဂၤေႏြ (ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔) မွ စတင္၍ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

“ဒီလို သတ္မွတ္ဖို႔ရာအတြက္ အရင္ေန႔က ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြက ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက အမ်ားႀကီးရလာႏိုင္ပါတယ္ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ပညာေပးေတြပါ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ ရလာဒ္ေတြ ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေန႐ာမ်ား၊ တကၠသိုလ္​မ်ား၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အျမန္လမ္းမမ်ား၊ ဘူတာႀကီးႏွင့္ ရထားသံလမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ေနရာမ်ား စသည့္ ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၈

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးစည္ပင္မွ သိရသည္။

ထိုသို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ား ၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္​မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီးလာမည့္တနဂၤေႏြ (ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔) မွ စတင္၍ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

“ဒီလို သတ္မွတ္ဖို႔ရာအတြက္ အရင္ေန႔က ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြက ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက အမ်ားႀကီးရလာႏိုင္ပါတယ္ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီး အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ပညာေပးေတြပါ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းတဲ့ ရလာဒ္ေတြ ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေန႐ာမ်ား၊ တကၠသိုလ္​မ်ား၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အျမန္လမ္းမမ်ား၊ ဘူတာႀကီးႏွင့္ ရထားသံလမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ေနရာမ်ား စသည့္ ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply