႐ုရွားႏုိင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္၊ လူ ၃၇ ဦးထက္္မနည္းေသဆံုး

0
176

ေမာ္စကို မတ္ ၂၆

႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသ ကီမဲ႐ိုဗိုၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီး တစ္ခု၌ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၃၇ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသတင္းဌာနမ်ားက အာဏာပိုင္ မ်ား၏ေျပာဆုိမႈကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီး၌ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ မ်ားရွိေနၿပီး လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ကီမဲ႐ိုဗိုသည္ ေမာ္စကိုအေရွ႕ဘက္ ၃၆၀၀ ကီလိုမီတာ ( မုိင္ ၂၂၀၀) အကြာတြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာရွိ လူေနထုိင္ေသာတုိက္ခန္းတဲြတြင္ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေစ်းဝယ္စင္တာျပတင္းေပါက္မ်ားမွ လူမ်ားခုန္ခ်ေနပံုကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယုိမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရွိရေသးေခ်။ ေစ်းဝယ္စင္တာကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မီးသည္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွစ္႐ုံရွိ ေခါင္မိုးၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ သည္ဟု ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စတုရန္း မီတာ ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကီမဲ႐ိုဗိုေဒသရွိ အေရးေပၚဌာနဒုတိယအႀကီးအကဲ ယက္ေဂနီဒဲျဒဴခင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားထဲတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၃ ေလာင္းကိုေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ကီမဲ႐ိုဗိုေဒသဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဗလာဒီမာခ်ာေနာ႔ဗ္ ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေမာ္စကို မတ္ ၂၆

႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသ ကီမဲ႐ိုဗိုၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီး တစ္ခု၌ မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၃၇ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသတင္းဌာနမ်ားက အာဏာပိုင္ မ်ား၏ေျပာဆုိမႈကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီး၌ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ မ်ားရွိေနၿပီး လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ကီမဲ႐ိုဗိုသည္ ေမာ္စကိုအေရွ႕ဘက္ ၃၆၀၀ ကီလိုမီတာ ( မုိင္ ၂၂၀၀) အကြာတြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာရွိ လူေနထုိင္ေသာတုိက္ခန္းတဲြတြင္ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေစ်းဝယ္စင္တာျပတင္းေပါက္မ်ားမွ လူမ်ားခုန္ခ်ေနပံုကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယုိမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရွိရေသးေခ်။ ေစ်းဝယ္စင္တာကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မီးသည္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွစ္႐ုံရွိ ေခါင္မိုးၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ သည္ဟု ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စတုရန္း မီတာ ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကီမဲ႐ိုဗိုေဒသရွိ အေရးေပၚဌာနဒုတိယအႀကီးအကဲ ယက္ေဂနီဒဲျဒဴခင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားထဲတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၃ ေလာင္းကိုေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ကီမဲ႐ိုဗိုေဒသဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဗလာဒီမာခ်ာေနာ႔ဗ္ ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply