သမၼတအရည္အခ်င္း စိစစ္ရာတြင္ ဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ေျပာ

0
123

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၆၊၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိစိစစ္ရာတြင္ ဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းစိစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္( ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)က ေျပာသည္။

“စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ဥပေဒပုဒ္မ ၃ မွာပါတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအကုန္ ၆ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ ဘယ္အခ်က္ေတြ ကိုက္ညီတယ္။ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာေလး ျပန္ၾကည့္ရတယ္။ ၾကည့္ၿပီးဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္းပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္။ သမၼတအရည္အခ်င္းအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့အခန္း၂ ရဲ႕ပုဒ္မ ၃ နဲ႔ဆိုရင္ ပါတဲ့အခ်က္ေတြက ၅၉ မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အတူတူပဲ“ ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(က) အရ တိုင္းရင္းသားမိဘ ၂ ပါးမွ နိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားရာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး နွစ္ ၂၀ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းလည္း သိရွွိရသည္။

အဆိုပါစိစစ္မႈအဖြဲ႔တြင္ ပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ကန္႔ကြက္မႈမရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခတၱနားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔မွ ဦီးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔နွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ၊ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္ခံံံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ျပလာသည့္ နုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတအမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းမွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုမႈ ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေၾကညာလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၆၊၂၀၁၈

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိစိစစ္ရာတြင္ ဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းစိစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္( ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)က ေျပာသည္။

“စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ဥပေဒပုဒ္မ ၃ မွာပါတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအကုန္ ၆ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ ဘယ္အခ်က္ေတြ ကိုက္ညီတယ္။ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာေလး ျပန္ၾကည့္ရတယ္။ ၾကည့္ၿပီးဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္းပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္။ သမၼတအရည္အခ်င္းအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့အခန္း၂ ရဲ႕ပုဒ္မ ၃ နဲ႔ဆိုရင္ ပါတဲ့အခ်က္ေတြက ၅၉ မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အတူတူပဲ“ ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(က) အရ တိုင္းရင္းသားမိဘ ၂ ပါးမွ နိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားရာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး နွစ္ ၂၀ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းလည္း သိရွွိရသည္။

အဆိုပါစိစစ္မႈအဖြဲ႔တြင္ ပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ကန္႔ကြက္မႈမရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခတၱနားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔မွ ဦီးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔နွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ၊ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္ခံံံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ျပလာသည့္ နုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတအမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းမွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုမႈ ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေၾကညာလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply