စစ္ေတြဗံုးေပါက္ကြဲမႈ သံသယရွိသူ ၄ ဦး ရမန္ ထပ္ယူမႈ တရားရံုးပယ္ခ်

0
155

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ သံသယျဖင့္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထဲမွ ကိုစိုးႏိုင္ပါသည့္ ေလးဦးအား ရက္ေပါင္း ၃၀ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူၿပီးေနာက္ ထပ္မံရမန္ယူရန္ေလွ်ာက္ထားမႈကို စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရမန္ႀကီးဟုေခၚေသာ ၁၅ ရက္ ခ်ဳပ္ရက္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ကိုစိုးႏိုင္ အပါအဝင္ ေလးဦးအား ႏွစ္ႀကိမ္ ( ရက္ေပါင္း ၃၀) ေပးၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိတရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ ထပ္တိုးမေပးရန္အတြက္ တရားသူႀကီးအား စာေရးသာေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေရႊထြန္း ေအာင္၊ ဦးေမာင္ဦးျမင့္၊ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ မနက္အေစာပိုင္းတြင္ လက္လုပ္မိုင္း သံုးလံုးေပါက္ကြဲ ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစိုးရရံုးမ်ားထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သံသယရွိသူ ၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ အထက္ပါေလးဦးမွာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေပးရမည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ သံသယျဖင့္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထဲမွ ကိုစိုးႏိုင္ပါသည့္ ေလးဦးအား ရက္ေပါင္း ၃၀ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူၿပီးေနာက္ ထပ္မံရမန္ယူရန္ေလွ်ာက္ထားမႈကို စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရမန္ႀကီးဟုေခၚေသာ ၁၅ ရက္ ခ်ဳပ္ရက္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ကိုစိုးႏိုင္ အပါအဝင္ ေလးဦးအား ႏွစ္ႀကိမ္ ( ရက္ေပါင္း ၃၀) ေပးၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိတရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ ထပ္တိုးမေပးရန္အတြက္ တရားသူႀကီးအား စာေရးသာေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေရႊထြန္း ေအာင္၊ ဦးေမာင္ဦးျမင့္၊ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ မနက္အေစာပိုင္းတြင္ လက္လုပ္မိုင္း သံုးလံုးေပါက္ကြဲ ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစိုးရရံုးမ်ားထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သံသယရွိသူ ၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ အထက္ပါေလးဦးမွာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေပးရမည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

 

 

Leave a Reply