အသံုးျပဳသူသန္း ၅၀ တို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အလဲြသံံုးစားလုပ္မႈ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အား အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္

0
157

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၂၇

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိၿပီး ထရမ့္၏အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဆုိသည့္ စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ( အက္ဖ္တီစီ) သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တုိ႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Cambridge Analytica သို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီအရာရွိေဟာင္းမ်ားကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ရွယ္ယာတန္ဖိုး ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အလဲြ သံုးစား လုပ္ခံရျခင္းကုိ အေလးအနက္ထားေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီ၏ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးျဗဴ႐ိုအႀကီးအကဲ တြမ္ပါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဆိုသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပံုမွန္အေရးယူေလ့ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဝမွ်လိုပါက အသံုးျပဳသူမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္သည္။ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားေစမႈတစ္ခုစီအတြက္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီအႀကီးအကဲေဟာင္း ေဒးဗစ္ဗလာဒက္ခ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

အက္ဖ္တီစီက စစ္ေဆးေမးျမန္းမည္ကို ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ၏ ပုဂၢလလြတ္္လပ္ခြင့္ဆုိ္င္ရာဌာနအႀကီးအကဲ ေရာ့ရွားမန္း ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဆိုင္ရာ ပေဟဠိေျဖဆိုေစသည့္ အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပေဟဠိကုိ လူ ၂၇၀၀၀၀ ကသာ ေျဖဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားပါ စုေဆာင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္ ၅၀ အနက္ ၃၇ ခုမွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသို႔ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၿဗိတိန္ရွိ စည္းၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိခံရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရွိ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ေၾကာ္ျငာတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူ မ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ဇူကာဘတ္ကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ခ်က္ဂရက္စေလ ေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:BBC

ဝါရွင္တန္ မတ္ ၂၇

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕က ငွားရမ္းခဲ့သည့္ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိၿပီး ထရမ့္၏အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဆုိသည့္ စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ( အက္ဖ္တီစီ) သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တုိ႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Cambridge Analytica သို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီအရာရွိေဟာင္းမ်ားကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ရွယ္ယာတန္ဖိုး ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အလဲြ သံုးစား လုပ္ခံရျခင္းကုိ အေလးအနက္ထားေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီ၏ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးျဗဴ႐ိုအႀကီးအကဲ တြမ္ပါကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဆိုသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပံုမွန္အေရးယူေလ့ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္္ခ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဝမွ်လိုပါက အသံုးျပဳသူမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္သည္။ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားေစမႈတစ္ခုစီအတြက္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဖ္တီစီအႀကီးအကဲေဟာင္း ေဒးဗစ္ဗလာဒက္ခ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

အက္ဖ္တီစီက စစ္ေဆးေမးျမန္းမည္ကို ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ၏ ပုဂၢလလြတ္္လပ္ခြင့္ဆုိ္င္ရာဌာနအႀကီးအကဲ ေရာ့ရွားမန္း ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဆိုင္ရာ ပေဟဠိေျဖဆိုေစသည့္ အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပေဟဠိကုိ လူ ၂၇၀၀၀၀ ကသာ ေျဖဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားပါ စုေဆာင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္ ၅၀ အနက္ ၃၇ ခုမွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသို႔ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၿဗိတိန္ရွိ စည္းၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိခံရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရွိ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အႀကီးအကဲ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က ေၾကာ္ျငာတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူ မ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္ ဇူကာဘတ္ကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ခ်က္ဂရက္စေလ ေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply