ဦးပိန္တံတား တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကို ဂ်ာမန္ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ စတင္စစ္ေဆး

0
171

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၈

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ဦးပိန္တံတားႀကီးမွ တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက မတ္လ ၂၇ ေန႔မွ စတင္ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ဦးပိန္တံတားႀကီး၏ တိုင္လံုးမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ မွ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ သစ္သားပညာရွင္မ်ားအျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဗိသုကာဌာန မွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီနည္းပညာကေတာ့ တုိင္လံုးကို စက္နဲ႕ေဖာက္တယ္။ အဲ့ဒီေဖာက္တဲ့အခါမွာ စက္က တံတားရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္အားဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ပ်က္ဆီးေနမႈဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီတုိင္က စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ကၽြန္းလား။ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္တဲ့ကၽြန္းလားသိႏုိင္မယ္။ သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို စစ္ေဆးတာ ခုႏွစ္ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္ ။´´ ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာသည္။

ရရွိလာသည့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းကတည္းက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၈

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ဦးပိန္တံတားႀကီးမွ တိုင္လံုးမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက မတ္လ ၂၇ ေန႔မွ စတင္ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ဦးပိန္တံတားႀကီး၏ တိုင္လံုးမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ မွ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ သစ္သားပညာရွင္မ်ားအျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဗိသုကာဌာန မွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီနည္းပညာကေတာ့ တုိင္လံုးကို စက္နဲ႕ေဖာက္တယ္။ အဲ့ဒီေဖာက္တဲ့အခါမွာ စက္က တံတားရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္အားဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ပ်က္ဆီးေနမႈဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီတုိင္က စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ကၽြန္းလား။ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္တဲ့ကၽြန္းလားသိႏုိင္မယ္။ သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို စစ္ေဆးတာ ခုႏွစ္ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္ ။´´ ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ေျပာသည္။

ရရွိလာသည့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ဗိသုကာဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းကတည္းက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဦးပိန္တံတားျပဳျပင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply