ၾကာသပေတး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ယူရိုသန္း ၇၀ ေခ်းယူမည့္ ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သေဘာမတူ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ယဥ္ေကႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းအတြက္ ျပင္သစ္ဖြံံံၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီထံမွ ယူရိုသန္း ၇၀ ရယူနိုင္ေရးကိစၥအား ကန္႔ကြက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသျဖင့္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာမတူေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ ဘေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြရယူနိုင္ရန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က...

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ညိဳမိႈင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့သည့္ စစ္ေဘေရွာင္မ်ားမွာ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက မူလေနရပ္ျဖစ္သည့္ ကံျပင္ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်းရြာသာမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကံျပင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ AA တို႔တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရာ စည္ေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ စပါးထားေက်းရြာမ်ား သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ “စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက...

အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္းဆို

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ႏိုင္လင္းဦး ပုဂံ မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္သည့္ အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အထြက္ ေက်ာက္ကူးေကြ႔တြင္ ရဲအင္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ...

“ေျမသိမ္းဥပေဒကိုျပဌာန္းလိုက္ပါက ေတာင္သူမ်ားေျမယာမဲ့ျဖစ္သြားႏုိင္” ဟု ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢေျပာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ညိဳမိႈင္း ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေျမသိမ္းဥပေဒျပဌာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတင္သူကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ခန္႔တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒကို...

ပုဂံ မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္သည့္ အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ရဲအင္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ႏိုင္လင္းဦး ပုဂံ မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္သည့္ အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ က ေညာင္ဦးအထြက္ ေက်ာက္ကူးေကြ႕အနီးတြင္ ရဲအင္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္ ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးေတာင္းဆိုေနသည့္...

သရပါဟိုတယ္ အလုပ္သမား သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ ပုဂံ မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စတင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ႏိုင္လင္းဦး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ ပုဂံ မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စတင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရာတြင္ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ား အျပင္ ႀကံ႕ႏွစ္ေကာင္...

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ တရားေဟာစင္ျမင့္ႏွင့္ ဘုရားတည္ရန္ေျမေနရာအား ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈအား ဝ တပ္ဖဲြ႕မွ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မည္

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ေက်ာ္သူျမင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕ရွိ ေဟြ႕ေအာေက်း႐ြာတြင္ တည္ေဆာက္ထား သည့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ တရားေဟာစင္ျမင့္ႏွင့္ ေစတီတည္ေဆာက္မည့္ေနရာအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ UWSA ဝ ေတာင္ပိုင္းအဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔နံနက္တြင္ ေဒသခံဆရာ ေတာ္မ်ားအား အာ႐ံုဆြမ္းကပ္၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပဲြျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တရားေဟာစင္ျမင့္ႏွင့္...

မင္းကြန္းျဖစ္စဥ္အတြက္ ခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အား ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆို

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ႏိုင္လင္းဦး မင္းကြန္း အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ဆုေတာင္းျခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တရားရံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္ ၂၉၅ - က ျဖင့္...

ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ႀကီး ထံုးသကၤန္းကပ္ရန္ ေရႊသကၤန္းမ်ား စတင္ခြာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ႏိုင္လင္းဦး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ရာဇာမဏိစူဠာ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို လက္ရွိ ေရႊေဆးသကၤန္းမွ ထုံးသကၤန္းျပန္လည္ကပ္လွဴရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔က ေရႊသကၤန္းမ်ား စတင္ခြာျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ႀကီး အား အျဖဴေရာင္ေဆးသကၤန္း စတင္ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္ အတြက္ ၾသဝါဒစရိယ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းကို...

မဟနႏွင့္ ဝန္ႀကီး႒ာနခြင့္ျပဳပါက သမိုင္းဝင္ ဖိုးဦးေတာင္ ေစတီေတာ္အား ထီးေတာ္တင္မည္ ဟု ေဂါပက အဖြဲ႔ေျပာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ကိုလူသစ္ ျပည္ခရိုင္၊ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဖိုးဦးေတာင္ ေစတီေတာ္အား ထီးေတာ္အသစ္တင္လွဴ ပူေဇာ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနသို႔တင္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက တင္လွဴ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ႏွင့္ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။ ''ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက မူလထီးေတာ္အလွဴ ရွင္ဆိုတဲ့ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ကိုတရုတ္ေလးဆိုသူနဲ႔လက္ရွိလွဴ ဒါန္းမယ့္ အလွဴ ရွင္အသစ္ ဦးေဇာ္မင္းႏိုင္တို႕ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕မွာေတြ႕ဆုံၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ၾသဝါဒခံယူတယ္။အဲ့ဒိမွာ...

လူမႈကြန္ရက္မ်ား

99,183FansLike